Nytt råd för samverkan i EU-frågor

Publicerat 2018-10-01

PTK, LO och Svenskt Näringsliv har inrättat ett råd för att driva frågor på EU-nivå. Bakgrunden är en ökad lagreglering som rör arbetsmarknaden och ett mål är att stärka kollektivavtalets ställning.

De tre huvudorganisationerna PTK, LO och Svenskt Näringsliv ska kunna göra gemensamma ställningstaganden kring lagstiftning på EU-nivå. Därför har de inrättat ett råd för arbetsmarknadsfrågor. Genom att verka för partsgemensamma ställningstaganden vill parterna värna kollektivavtalets ställning och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Detta är ett viktigt initiativ för en starkare samverkan mellan parterna i den privata sektorn i frågor som rör reglering av arbetsmarknaden, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp. 

Vidta åtgärder vid ny lagstiftning

Bakgrunden till bildandet av rådet är den ökade omfattningen av lagstiftning och andra initiativ från EU som påverkar arbetsmarknadsområdet. Det har medfört att avtalsfriheten har begränsats.

– Rådet förbättrar möjligheterna att vidta åtgärder när ny lagstiftning ska införas, men också att förhindra reglering som hotar den svenska modellen, säger Niklas Hjert.

En huvuduppgift för rådet kommer att bli att bidra till att de tre huvudorganisationerna kan enas om ställningstaganden kring lagstiftning på EU-nivå.

Läs mer:

Niklas Hjert

ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp