Nytt verktyg hjälper företagen med rehabilitering

Publicerat 2020-02-06

Nu lanserar Prevent en ny version av Rehabverktyget, som fungerar som ett stöd till de som är involverade i rehabiliteringsarbetet i samband med sjukskrivning.

– Det kostnadsfria verktyget ger alla som är inblandade i en rehabiliteringsprocess ett bra stöd. I många företag råder en osäkerhet kring vem som har ansvar för vad och här ger det uppdaterade verktyget en bra vägledning, säger Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på PTK.

Prevent, som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, lanserar i dagarna en ny version av Rehabverktyget, ett kostnadsfritt verktyg på webben som ger stöd i rehabiliteringsarbetet. Verktyget sammanfattar det regelverk som finns och ger kunskap om regler, ansvar och roller. Det innehåller även tips på förebyggande arbete samt fakta om vanliga ersättningar och stöd som kan sökas av både arbetsgivare och arbetstagare. Den uppdaterade versionen är enklare att orientera sig i, språket är förenklat så att verktyget ska bli mer användbart även för de som inte är experter.

Läs mer och använd verktyget här.

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16