PTK avfärdar förslag till ny variant av friår

Publicerat 2018-09-12

Regeringen har utrett arbetstagares möjlighet till utveckling under arbetslivet. Det ska ske genom så kallad utvecklingsledighet. PTK:s arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand har läst utredningens delbetänkande och är inte imponerad.

Utredningen ”Tid för utveckling” slår fast att det kommer att finnas ett omfattande behov av kompetensutveckling på grund av strukturomvandling på arbetsmarknaden framöver. Samtidigt behöver människors arbetsliv förlängas i takt med att vi blir allt äldre. Därför är investeringar i ett mer hållbart arbetsliv helt nödvändigt. Utredaren föreslår därför att en möjlighet till utvecklingsledighet för arbetstagare införs i Sverige. Syftet är att bidra till arbetstagares behov av att uppdatera sin kompetens eller att utveckla ny kompetens för att ställa om i tid.

Löser inte bristerna i dagens system

PTK delar utredarens bild av att det finns behov av kompetensutveckling för att behålla och stärka anställningsbarhet över tid och att möjliggöra att äldre kan arbeta längre upp i åldrarna. Men PTK menar att den föreslagna modellen med utvecklingsledighet inte löser bristerna i dagens system för kompetensutveckling.

– Förslaget riskerar snarare att motverka sitt syfte. Det krävs andra initiativ för att främja en arbetsplatsnära, integrerad och kontinuerlig kompetensutveckling som fungerar både för arbetsplatsen, branschen och arbetsmarknaden, menar PTK:s arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand.

Utredaren konstaterar att arbetsgivaren har ett ansvar att sörja för kompetensutveckling och vidareutbildning för sina anställda. Även de anställda själva har ett ansvar för att bidra till sin kompetensutveckling. Men gränsen för arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling för de anställda är otydlig.

Med det här förslaget riskerar arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling att bli ännu otydligare än vad det är idag.

Daniel Gullstrand arbetsmiljöexpert, PTK

– Med det här förslaget riskerar arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling att bli ännu otydligare än vad det är idag. Framför allt finns det en risk att ansvaret för att initiera kompetensutveckling flyttas till den enskilde arbetstagaren, samtidigt som kostnaderna förskjuts från arbetsgivaren till samhället, säger Daniel Gullstrand.

Parterna tar stort ansvar

Men, menar Daniel Gullstrand, bör synsättet att kompetensutveckling och personalutbildning är något som ska ske skiljt från arbetsplatsen problematiseras:

– Utvecklingsledigheten, så som den är föreslagen, förutsätter att personen är frånvarande från arbetsplatsen och de ordinarie arbetsuppgifterna för att kunna ta del av aktiviteterna. Här finns en risk att utvecklingsinsatser inte blir relevanta varken för den egna arbetsplatsen eller den enskilde individen.

PTK:s uppfattning är att när kompetensutvecklingen utgår från arbetsplatsen, blir också steget till vidareutbildning enklare och mindre dramatiskt för den enskilde.

– Den anställde kan då kombinera vidareutbildning och att vara anställd på en arbetsplats, säger Daniel Gullstrand.

PTK menar vidare att kompetensutveckling redan idag är en intressefråga för arbetsmarknadens parter.

– Parterna tar ett stort ansvar för omställning genom omställningsavtalen, omställningsorganisationerna och de olika trygghetsfonderna. Flera kollektivavtal innehåller också regler för kompetensutveckling, säger Daniel Gullstrand.

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16