PTK fortsatt kritiska till lagförslag som hotar tjänstepensionerna

Publicerat 2019-10-08

PTK har tillsammans med övriga parter kritiserat regeringens förslag till ny reglering av tjänstepensionsmarknaden. I en debattartikel efterlyser PTK, LO och Svenskt Näringsliv förändringar av de förslag som rör information om tjänstepensioner.

I remissvar, debattartiklar, möten med politiker och i brev har PTK tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden länge riktat skarp kritik mot det som nu resulterat i propositionen En ny reglering för tjänstepensionsföretag (2018/19:158).

I en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet skriver företrädare för PTK, LO och Svenskt Näringsliv att fyra miljoner riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader om lagförslaget går igenom:

”Riksdagen står inför att helt i onödan besluta om sämre förutsättningar för tjänstepensionsföretag i Sverige. Bakgrunden är att EU:s andra tjänstepensionsdirektiv ska genomföras i svensk lag. Det är inte EU-direktivet det är fel på, utan det är genomförandet i svensk lag som brister.”

Inom kort ska förslaget behandlas av riksdagen. I dagarna har PTK tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv skickat ett brev till finansutskottet. I brevet pekar parterna bland annat på att information och rådgivning om tjänstepensioner kommer att bli svårare och dyrare, då bolagen i och med lagförslaget kommer att få ansvaret för att informera. I tidningen Arbetsvärlden intervjuas PTK:s jurist Tomas Bern om bristerna med förslaget.

PTK menar att flera delar i lagförslaget är skadliga för tjänstepensionsmarknaden och att det kommer att leda till lägre tjänstepensioner.

− Ett av grundproblemen är att regeringen inte har utnyttjat möjligheten att anpassa lagförslaget till svenska förhållanden. Istället föreslår de en omfattande reglering som riskerar att rasera en välfungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad. Förslaget riskerar att ge svenska tjänstepensionsföretag sämre konkurrenskraft än utländska, säger Tomas Bern, jurist på PTK.

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39

Emilia Emtell

Kommunikationschef /pressansvarig

08-440 85 26

073-745 36 03