PTK och KFO överens om pensioner

Publicerat 2018-05-16

PTK och KFO har kommit överens om förändringar i pensionsavtalet. Det innebär att många av PTK-förbundens medlemmar får en förstärkt pension.
Nytt avtal ger pengar till pension.
Nytt avtal ger pengar till pension. | Foto: Riksbanken

PTK och KFO har ett pensionsavtal som innebär att den som är född 1981 eller senare omfattas av ITP 1. För de som är födda 1980 eller tidigare gäller pensionsplanen KTP 2 som i huvudsak motsvarar ITP 2. De förändringar som PTK och KFO nu har kommit överens berör KTP 2 och den kompletterande avgiftsbestämda delen av pension. Det benämns som ITPK i ITP 2 och som KTPK i KTP 2.

Ålderspensionen höjs

Förändringarna innebär att avsättningen till den kompletterande ålderspensionen höjs från 2 procent till 2,1 och att familjeskyddet finansieras av arbetsgivaren. Avtalet kommer samtidigt bli enklare att administrera för KFO:s medlemsföretag. Försäkringsgivare för den här nya formen av KTPK-egenpension blir Folksam.

– Förhandlingarna med KFO har förts i en konstruktiv anda och vi är nöjda med utfallet som gagnar både PTK-förbundens medlemmar och KFO:s medlemsföretag, säger PTK:s förhandlingsledare Jaan Kolk.

Många av PTK:s medlemsförbund har kollektivavtal med KFO. De avtalsområden som omfattas av det nya avtalet är främst industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, förskolor och fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård och omsorg samt ideella organisationer.

Avtalsperioden är 5 år och gäller från och med den 1 januari 2019.