PTK positiva till övergångsbestämmelser för tjänstepensionskassor

Publicerat 2020-08-18

Finansdepartementet föreslår en tillfällig lättnad av kapitalkraven för att en tjänstepensionskassa ska få tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag. Bakgrunden är att covid-19 har orsakat ett osäkert marknadsläge.

PTK tillstyrker förslaget, som syftar till att tjänstepensionskassor inte ska nekas tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag på grund av tillfälligt bristande uppfyllelse av det riskkänsliga kapitalkravet. Orsaken är det rådande marknadsläget.

Enligt förslaget ska tillstånd få ges även om tjänstepensionskassan inte kan antas komma att uppfylla det kapitalkrav som gäller enligt lagen om tjänstepensionsföretag. Övergångsbestämmelsen föreslås träda i kraft den 15 december 2020.

Läs remissvaret här.

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34