PTK säljer Djurönäset

Publicerat 2018-02-05

Nu tar en ny ägare över Djurönäset konferens och hotell. PTK:s utbildningsstiftelse har drivit det som från början var en kursgård för fackförbund i nästan 40 år. Det företag som tar över heter Dinera AB.

Idag är Djurönäset konferens och hotell ett av landets största konferenshotell och nya krav ställs på kompetens. Med försäljningen vill PTK:s stiftelse säkerställa att Djurönäset fortsätter att utvecklas och förblir ett uppskattat konferenshotell för fackförbund.

– Vi vill fokusera på det vi är bra på, att bedriva och ge stöd till facklig utbildning. Genom att sälja Djurönäset vill vi trygga fortsatta investeringar och en utveckling som bidrar till att göra att Djurönäset blir ett populärt val för fackförbunden även i framtiden, säger Kristina Rådkvist, kanslichef på PTK.

PTK:s utbildningsstiftelse byggde upp Djurönäset i slutet på 1970-talet och har drivit verksamheten sedan dess. Från början var det en kursgård för fackförbund. Idag är det en av landets största konferensanläggningar och fackförbunden är inte längre de största kunderna. Under våren öppnar Djurönäset ett nytt utomhusspa och en gästhamn.

I och med att verksamheten växt och breddats ställs nya krav på kompetens. Samtidigt behövs investeringar för en fortsatt utveckling av Djurönäset. Utbildningsstiftelsen har gjort bedömningen att en ny ägare behövs för att möta dessa behov. Samtidigt finns det inom stiftelsen en enighet om att fokus bör ligga på kärnverksamheten, som är att bedriva och ge stöd till facklig utbildning.
En central utgångspunkt har varit att en ny ägare ska vilja fortsätta att driva Djurönäset som en konferensanläggning där medlemsförbunden kan samlas för att utveckla det fackliga arbetet.

– Affären säkerställer en fortsatt konferensverksamhet och möjliggör de investeringar som krävs för att Djurönäset ska vara ett populärt val även framöver. I uppgörelsen ingår också att personalen som idag arbetar på Djurönäset kommer att vara kvar, säger Kristina Rådkvist. 

Det företag som tar över Djurönäset heter Dinera AB. Det ägs av Micael Ahlgren, som tidigare varit ordförande för PTK:s utbildningsstiftelse och genom det uppdraget har god inblick i verksamhetens alla delar. Micael har även bred erfarenhet av liknande verksamheter.

Kristina Rådkvist

Kanslichef

08-440 85 23

070-320 03 02