PTK starkt kritiska till förslag om arbetsanpassning

Publicerat 2020-03-24

När Arbetsmiljöverket presenterade sitt förslag till nya föreskrifter om arbetsanpassning var 27 av 31 remissinstanser kritiska. PTK har framfört synpunkter på förslaget, nu senast i en debattartikel i Arbetet. I ett aktuellt remissvar riktar PTK också kritik mot myndighetens förslag till vägledning till föreskrifterna.
PTK menar att Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om arbetsanpassning behöver arbetas om för att inte leda till att roller och ansvar blir otydligt. I en debattartikel i Arbetet redogör PTK för bristerna i förslaget.
 
I ett remissvar till den vägledning till föreskrifterna som myndigheten nu har lagt fram skriver PTK att förslaget innebär att behovet av omarbetning av föreskrifterna ökar. Skälet är att Arbetsmiljöverket inte kunnat visa hur föreskrifterna förhåller sig till arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. 
 
- PTK anser att vägledningen brister så till den grad att det kan leda till oklarhet om regelverket för arbetsgivarna. Detta in sin tur skulle gå ut över arbetsmiljölagens efterlevnad, säger Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på PTK.
 
Ett problem som PTK lyfter i det aktuella remissvaret är att Arbetsmiljöverket förleder arbetsgivaren att tro att arbetsgivaren själv bedömer om en åtgärd ska genomföras eller inte och om den är tillräcklig.
 
Myndigheten går för långt i sin iver att förenkla menar PTK. I stället för att precisera kraven i arbetsmiljölagen riskerar arbetsgivare som följer föreskrifterna riskerar att bryta mot lagen.
 
- Åtgärder som myndigheten kan komma att ställa krav på nämns inte vägledningen till föreskrifterna. Arbetsgivare behöver istället vända sig till 30 år gamla förarbeten för att få kunskap om vilka skyldigheter de har, säger Daniel Gullstrand.
 
PTK framför också att vägledningen tydligare måste vända sig till skyddsombuden än i förslaget, så att de får stöd i sitt lagreglerade uppdrag. Det behöver tydligt framgå att skyddsombudet normalt medverkar vid utredning, genomförande, kontroll och justering av arbetsanpassning.
 
Läs remissvaret här

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16