PTK svarar Finans­inspektionen om nya föreskrifter

Publicerat 2019-08-15

PTK har svarat på Finansinspektionens förslag på nya föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i informationsföreskrifterna.

Det andra tjänstepensionsdirektivet antogs av Europaparlamentet i december 2016. På Finansdepartementet pågår nu ett arbete med att ta fram lagförslag för genomförande av direktivet. Det gäller dels nya regler för pensionsstiftelser, dels en helt ny reglering för tjänstepensionsföretag.

I samband med detta föreslår Finansinspektionen nya föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i informationsföreskrifterna. Finansinspektionen ställer till exempel krav på information om placeringsprofil och hur pensionsstiftelsens syfte ska uppnås. Nytt är också att krav ställs på hur innehållet i de styrdokument som stiftelserna ska upprätta ska se ut.

PTK har lämnat synpunkter på Finansinspektionens promemoria som berör de kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna.

PTK har tidigare kritiserat regeringens förslag till ny lag för tjänstepensionsföretag, då förslagen riskerar att reglera bort en väl fungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad.

Både de nya föreskrifterna och lagändringarna föreslås att träda i kraft den 1 december 2019.

Fakta – Pensionsstiftelser

En pensionsstiftelse kan bildas av alla företag och fungerar i princip som ett försäkringsbolag. Det har till uppgift att trygga pensionen till ägare och anställda i företaget.

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39