PTK kritiska till undantag från kontroller

Publicerat 2020-07-02

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag om tillfälliga undantag för kontroller och besiktningar med anledning av covid-19. PTK avstyrker förslaget i sin helhet.

Förslaget, som var ute på remiss i maj, innebär i korthet att det ska gå att göra undantag från vissa tekniska kontroller, besiktningar och hälsokontroller. Arbetsmiljöverket har valt att inte gå vidare med förslaget nu, men uppger att det kan bli aktuellt till hösten.

PTK är kritiska mot förslaget av flera skäl. Framförallt menar PTK att de tillfälliga föreskrifterna riskerar att utsätta arbetstagare för fara, då kontroller och besiktningar syftar till att skydda arbetstagares liv och hälsa. PTK menar också att Arbetsmiljöverket redan har möjlighet att bevilja undantag i frågan, genom 18 § arbetsmiljöförordningen.

Läs PTK:s remissvar här. 

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16