"Styrelsens ordförande är avgörande för samtalsklimatet"

Publicerat 2018-02-05

Norstedts förlagsgrupp har ingått i flera olika bolagskonstellationer. Eva Josefsson har följt med som arbetstagarrepresentant i över ett decennium och vet hur mycket kulturen kan skilja sig åt mellan olika styrelser.

– Det blir bättre för alla om vi arbetstagare är med och påverkar. Det som är bra för bolaget är också bra för oss som arbetar där, säger Eva Josefsson.

Hon arbetar som royaltyansvarig för utländska rättigheter på Norstedts förlagsgrupp och är sedan flera år tillbaka arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen. En intressant roll som inte bara ger möjlighet att vara med och påverka utan även är givande på ett personligt plan, enligt Eva Josefsson.

Men starten på styrelsekarriären blev tvär. 2006 fick hon tillsammans med en kollega frågan om att bli suppleant.

– Vid den tiden var Hans Uddling arbetstagarrepresentant, en riktig nestor i branschen. Vi räknade med att lära oss mycket av honom. Efter att ha varit med på ett styrelsemöte insåg vi att det var en hel del att sätta sig in i.

Introduktionstiden visade sig dock bli betydligt kortare än planerat. Hans Uddling gick hastigt bort efter en tids sjukdom, bara några månader efter det första mötet. En svår situation på flera sätt för de nya suppleanterna, som utöver att hantera förlusten nu också fick gå in som ordinarie ledamöter i styrelsen.

– Vad skulle vi göra? Vi ringde PTK och förklarade situationen. Vi fick gå en kurs, ett helt kurspaket. Det blev vår räddning.

Den tuffa starten mildrades dessutom av en professionell och noggrann styrelse, enligt Eva Josefsson. Hon och kollegan lotsades snabbt in i formalian kring styrelsearbetet.

Nordstedts förlagsgrupps sammanslagning med Akademibokhandeln

2010 slogs Norstedts förlagsgrupp – som då ägdes av KF – ihop med Akademibokhandeln och bildade den nya enheten KF Media. Det innebar en större styrelse med flera externa ledamöter, som inte var engagerade i KF utan hade andra meriter.

– De hade kunskap från andra delar av näringslivet, och en helt annan syn på vår verksamhet och styrelsearbetet. De kunde ställa frågor vi inte ens kom på att man kunde ställa. Det var väldigt givande, säger Eva Josefsson.

Nya styrelsemedlemmar som saknade erfarenhet av förlagsbranschen medförde också en del utmaningar. Exempelvis när en person på sitt första styrelsemöte frågade "när tar vi fram nästa Stieg Larsson?" Eva Josefsson försökte förklara att succén med Stieg Larsson var extraordinär, att det inte går att ta fram en ny och lika framgångsrik författare hur som helst.

Diskussionen återkom ändå under flera år. Men plötsligt en dag fick Eva Josefsson höra samma person som ställt frågan tre år tidigare upprepa hennes förklaring för en annan styrelseledamot.

– Det fick mig att förstå att mitt arbete är viktigt, även om det kan ta tid att få gehör. Jag bidrog till att den här personen till slut fick förståelse för det vi gjorde.

2013 blev Norstedts förlagsgrupp åter ett eget bolag med en egen styrelse. Tre år senare köptes de upp av ljudbokstjänsten och startup-företaget Storytel. Förvärvet fick stor uppmärksamhet, och sedan dess har Storytel expanderat stort vilket krävt nya arbetssätt.

Kulturskillnader i olika styrelser

Genom åren har Eva Josefsson fått erfarenhet av en rad olika styrelser. Kulturen har skiljt sig åt en hel del mellan dem, tycker hon.

– Det hänger mycket på ordföranden. Styrelsens ordförande är avgörande för samtalsklimatet och den kultur som råder.

Antalet personer i styrelsen spelar roll. Eva Josefssons erfarenhet är att om det arbetar fler än tio, tolv personer i styrelsen så blir det svårt för alla att få ett ord med i laget. Det är annars en bra regel att alla ska säga något på mötet, anser hon. Det tvingar en att tänka till och ger en känsla av att alla bidrar.

Bemötandet av arbetstagarrepresentanterna har också skiljt sig åt mellan de olika styrelserna. Generellt upplever Eva Josefsson att hon har blivit väl bemött. De flesta ser att arbetstagarrepresentanterna tillför något som arbetsgivaren inte kan få på annat sätt. Men inte alla.

– Genom åren har en och annan styrelseordförande avfärdat oss när vi velat prata om något. De har inte förstått att vi har företagets bästa för ögonen, att det är därför vi arbetar där.

I Norstedts förlagsgrupp har det aldrig varit några problem att bemanna arbetstagarrepresentanternas poster i bolagsstyrelsen, enligt Eva Josefsson. Den fackliga anslutningsgraden är hög och medlemmarna tycker det är viktigt att ha utbyte med arbetsgivaren.

Råd till nya arbetstagarrepresentanter

Hennes råd till andra som är nyfikna på att representera sina kollegor i bolagsstyrelsen är att verkligen ta chansen. För att komma in i rollen är det klokt att börja som suppleant och att gå PTK:s kurser.

– Sikta långsiktigt så får du ut mer av uppdraget. Tänk på att du ibland kommer behöva vara med och fatta beslut som alla inte gillar. Och var absolut inte rädd för att öppna munnen på mötena. Det blir kanske inte alltid helt rätt, men det är först då diskussioner uppstår, säger Eva Josefsson.

Namn: Eva Josefsson arbetar som royaltyansvarig för utländska rättigheter.

Uppdrag: Eva har haft uppdraget som arbetstagarrepresentant sedan 2006.

Företag: Norstedts förslagsgrupp.

EMMELI NILSSON