Den svenska modellen – snart i Seoul?

Publicerat 2018-05-14

Sydkorea blickar norrut. Häromveckan fick PTK besök av 22 representanter för offentliga bolag i Seoul. Deras syfte med besöket var att få inblick i arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelser. Och frågorna var många.
Sydkoreanskt besök på PTK.
Foto: PTK

22 representanter från Seouls statliga och kommunala bolag var i början av maj i Stockholm för att lära sig om den svenska modellen. Under två intensiva dagar besökte de både fackliga organisationer och företag, för att få inblick i hur samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar i Sverige. Ett givet stopp var hos PTK, som ju bland annat utbildar arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.

– Vi förklarade det svenska systemet för bolagsstyrelserepresentation, vilket ansvar man har som arbetstagarrepresentant, och vilka kurser vi erbjuder, berättar Ylva Peterson. Tillsammans med Louise Widén är hon ansvarig för bolagsstyrelsefrågor på PTK. De fick många frågor under dagen, inte minst om relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Sverige i internationellt ljus

Något som skiljer Sverige från många andra länder, är att alla representanter i bolagsstyrelser är likvärdiga. Arbetstagarrepresentanterna utses visserligen annorlunda än de övriga ledamöterna, men har sedan samma rättigheter i styrelsen. De ses som en medpart och en tillgång för bolaget. I många andra länder är arbetstagarna där i en facklig roll, och blir då ofta sedda som en motpart.

– Det kändes roligt att kunna berätta för de koreanska gästerna om den svenska modellen, och hur bra den funkar i de allra flesta fall, säger Ylva Peterson. Det är också roligt att PTK blir sedda internationellt för det arbete vi gör.

Sydkoreanska ambitioner och reaktioner

I nuläget finns inget utvecklat system i Sydkorea för arbetstagare i bolagsstyrelser, men det finns höga ambitioner. PTK har haft flera koreanska besök tidigare, med olika fokus. Denna gång kom besökarna från Seoul Metropolitan City Government (motsvarigheten till Stockholms Stadshus AB). Syftet med detta besök var att lära sig mer om arbetstagarsamverkan i offentligt ägda bolag. Efter Sverige skulle de vidare till Tyskland.

Per Karlberg på TCO var huvudorganisatör för sydkoreanernas svenska vistelse. Förutom besöket på PTK anordnade han träffar hos Folksam, Stockholmshem och Systembolaget, som gav olika infallsvinklar på bolagsstyrelsefrågorna.

– De var väldigt nöjda med besöket som helhet. Hos PTK fick de bland annat förståelse för det systematiska utbildningsarbetet av bolagsstyrelseledamöter. Men de var förbryllade att det inte var obligatoriskt för arbetstagarrepresentanterna att gå utbildningarna. För dem är det viktigt med tentamen och diplom, säger Per Karlberg.

Text: Ellen Freider