Välbesökt frukostseminarium om LAS och turordning i praktiken

Publicerat 2019-10-28

Den 23 oktober genomförde PTK ett frukostseminarium med rubriken ”Så fungerar LAS turordningsregler i mindre företag”. Många kom för att lyssna på diskussionen om vilka konsekvenser en ändrad lagstiftning skulle kunna få.
Foto: PTK

Seminariet baserades på rapporten Trygga tjänstemän vågar utvecklas, där arbetsgivare och fackliga företrädare har svarat på frågor om hur de tillämpar reglerna. Undersökningen visar att fack och arbetsgivare har lätt att komma överens vid neddragningar. Mindre företag har lättast att enas och mest nöjda är arbetsgivarna.

Seminariet inleddes med en presentation av rapporten. Därefter följde en paneldiskussion med Maria Nilsson (L), Hans-Göran Elo (Arbetsgivaralliansen), Martin Wästfelt (Unionen) och Camilla Frankelius (Sveriges Ingenjörer) och Jessica Löfström (ExpanderaMera).

Här berättar paneldeltagaren Jessica Löfström om sin syn på turordningsregler och kollektivavtal:

Intervju med Jessica Löfström, som medverkade på PTK:s seminarium om turordningarna i LAS.