Press

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från PTK.

Tillförordnad kommunikationschef Emilia Emtell är PTK:s presskontakt. Du når henne på telefon 073-745 36 03 eller på mejl emilia.emtell@ptk.se.