Niklas Hjert vd och Christer Ågren ordförande i parternas nybildade informationsbolag

Publicerat 2019-09-18

Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som ska stå för informationen om de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen. Genom det nybildade bolaget kommer parterna att stärka, förenkla och effektivisera informationen.

Parterna har nu enats om att utse Niklas Hjert till vd för bolaget och Christer Ågren till dess ordförande. Niklas Hjert är idag förhandlingschef på Unionen och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp. Han tillträder som vd den 1 oktober.

- Genom att bilda det här bolaget visar parterna att man vill fortsätta att utveckla de kollektivavtalade försäkringarna. Jag ser fram emot att få vara med och skapa en ny verksamhet där vi bygger vidare på parternas verksamhet och utvecklar informationen för att göra försäkringarna begripligare, säger Niklas Hjert.

Christer Ågren har varit vice vd i Svenskt Näringsliv med ansvar för arbetsmarknads- och arbetsgivarfrågor. Han har även arbetat som personaldirektör i ett antal storföretag och är väl insatt i de kollektivavtal som Svenskt Näringsliv, LO och PTK har om försäkringar och pensioner.

Tillsammans med bolagets styrelse kommer vd och ordförande att säkerställa att informationsbolaget är driftklart senast den 1 januari 2021.

För ytterligare information:

Emilia Emtell, kommunikationschef PTK, 073-745 36 03

LO:s pressjour, 08-796 26 90

Svenskt Näringslivs pressjour, 08-553 430 01

Emilia Emtell

Kommunikationschef /pressansvarig

08-440 85 26

073-745 36 03