Fack och arbetsgivare har lätt att komma överens vid uppsägning

Publicerat 2019-09-24

– Undersökningen visar på en stark vilja från både fack och arbetsgivare att komma överens vid arbetsbrist. När det finns kollektivavtal är det enkelt att enas och särskilt lätt upplever arbetsgivarna på mindre företag att det är, säger Camilla Frankelius från PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

I en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av PTK ger arbetsgivare och fackliga företrädare sin syn på hur förhandlingar om neddragningar fungerar i praktiken. Drygt nio av tio uppgav att de lokala parterna kom överens om vilka som skulle sägas upp. Av de som kom överens upplevde tre av fyra att det var lätt att enas. Arbetsgivare svarar i högre utsträckning än fackliga företrädare att det var enkelt att komma överens och företrädare för små- och medelstora företag tyckte att det var lättast.

När det handlar om vilken grund som var styrande för hur avtalsturlistan utformades framgår att kompetens är den avgörande faktorn. Näst vanligast var organisationsrelaterade skäl, där exempelvis en hel avdelning fick sluta.

– Förhandlingsmodellen där de lokala fackliga organisationerna och arbetsgivaren i förhandlingar kan enas om förändringar i arbetsstyrkan har starkt bidragit till att Sverige är ett konkurrenskraftigt land. Undersökningen visar modellen tillgodoser både små och stora företags behov, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen.

Läs rapporten här.

För ytterligare information:
Emilia Emtell, kommunikationschef PTK, 073-745 36 03

Emilia Emtell

Kommunikationschef / pressansvarig

08-440 85 26

073-745 36 03