Pensionsplagiat sämre än originalet

Publicerat 2017-05-29

Anställda utan kollektivavtal riskerar att gå miste om hundratusentals kronor i pensionskapital. Arbetsgivare riskerar ökade kostnader. Det visar en rapport från Alecta och PTK.

Få tjänstepensionslösningar utanför kollektivavtalet ger samma värde som kollektivavtalad tjänstepension. Högre avgifter fortsätter att försämra pensionskapitalet även efter pensionering. 

Orsaken är att tjänstepensioner utanför kollektivavtalet har högre avgifter som påverkar även efter pensonering. I rapporten Pensionsplagiaten har Alecta och PTK jämfört tjänstepension i och utanför kollektivavtal.

– Våra exempel i rapporten visar att en systemvetare med tjänstepension utanför kollektivavtalet går miste om minst 2 000 kronor i månadspension jämfört med en kollektivavtalad tjänstepension i ITP, säger Jonas Mellqvist som är PTK:s kommunikationschef.

Arbetsgivare som vill erbjuda sina anställda en lika hög månadspension som i ITP, behöver kompensera den anställdes pensionskapital med hjälp av högre pensionsinbetalningar. Dessa inbetalningar kan i vissa fall behöva vara 80 procent högre än i ITP.

– Jag är förvånad över det kostnadsgap som uppstår för arbetsgivare som saknar kollektivavtal jämfört med arbetsgivare som har kollektivavtal. Det visar att kollektivavtalsparternas upphandlingar av tjänstepension har levererat ett stort värde för både arbetsgivare och anställda, säger Alectas vd Magnus Billing.

Emilia Emtell

Kommunikationschef /pressansvarig

08-440 85 26

073-745 36 03