Intervjuserie

I en serie intervjuer lyfter vi fram anställda i våra medlemsförbund som är aktiva inom PTK. I samband med att PTK fyller 50 år vill vi öka kunskapen om PTK och visa hur förbunden bidrar till att förbättra tjänstemännens villkor.