PTK:s partsbolag

PTK har partsbolag tillsammans med våra motparter. Bolagens uppdrag är bland annat att förvalta våra gemensamma kollektivavtal. PTK styr bolagens arbete genom dess styrelser och genom arbete i nämnder och arbetsgrupper. Det är partsbolagen som har direktkontakt med individer som till exempel får tjänstepension, behöver kompetens- eller omställningsstöd eller råkar ut för en arbetsskada. Partsbolagen kan också stötta forskning, arbeta förebyggande och utbilda inom sitt område.