Vad gör PTK?

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän – på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att förhandla kollektivavtal, samverka med fackförbund och utbilda förbundsanställda och förtroendevalda.

 

PTK är en facklig arbetsmarknadspart och en samverkansorganisation som arbetar på uppdrag av 25 svenska fackförbund. Vårt viktigaste uppdrag är att förhandla kollektivavtal – till exempel tjänstepensionen ITP som omfattar 2 miljoner svenskar. Vi arbetar också med att utbilda och påverka debatten i våra frågor. Våra huvudområden är kollektivavtal, pension och försäkringinflytande, arbetsmiljö och omställning.

PTK:s arbete styrs formellt av uppdrag från vår styrelse och överstyrelse.

Vi förhandlar

Vi företräder våra medlemsförbund i förhandlingar om kollektivavtal. Genom att samla många fackförbund i en enda organisation och förhandla för alla deras privatanställda medlemmar samtidigt, får vi större tyngd vid förhandlingarna. Dessutom kan vi samordna kraven och har mer effektiva förhandlingar.

PTK förhandlar tre stora avtal, som rör pension, trygghet vid arbetsskador och omställningsstöd på flera avtalsområden.

Vi utbildar och informerar

PTK erbjuder kurser och aktiviteter för förtroendevalda och förbundsanställda. Kurserna handlar om pensioner, försäkringar och bolagsstyrelsearbete och inbegriper allt från korta frukostmöten till omfattande kurspaket. Vi informerar även om våra avtal genom nyhetsbrev och seminarier.

Vi stödjer dig som stödjer

Vi ger stöd till dig som är förbundsanställd, försäkringsinformatör, bolagsstyrelseledamot eller klubbordförande. Ett syfte är bland annat att du sedan ska kunna sprida kunskapen vidare och stötta fler.

PTK:s formella uppdrag

Vi arbetar på uppdrag av våra medlemsförbund. Det är de som initierar våra uppdrag, som sedan beslutas genom styrelsen. PTK:s övergripande mål är att arbeta för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension.

PTK:s tre långsiktiga mål:

  • PTK värnar och utvecklar partsmodellen och har väl fungerande samverkans- och förhandlingsprocesser.
  • PTK driver fram ansvarstagande och trygga system för pensioner, försäkringar, arbetsmiljö, omställningar och inflytande.
  • PTK ökar kunskapen om kollektivavtalens värde.