Startsida

Vad gör PTK?

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän – på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att förhandla kollektivavtal, samverka med fackförbund och utbilda förbundsanställda och förtroendevalda.

PTK är en samverkansorganisation som arbetar på uppdrag av 25 svenska fackförbund. Vårt viktigaste uppdrag är att förhandla kollektivavtal – till exempel tjänstepensionen ITP som omfattar 2 miljoner svenskar. Vi arbetar också med att informera, utbilda och påverka debatten i våra frågor. Våra huvudområden är kollektivavtal, pension och försäkringinflytande, arbetsmiljö och omställning.

PTK:s arbete styrs formellt av uppdrag från vår styrelse och överstyrelse.

Vi förhandlar

Vi företräder våra medlemsförbund i förhandlingar om kollektivavtal. Genom att samla många fackförbund i en enda organisation och förhandla för alla deras privatanställda medlemmar samtidigt, får vi större tyngd vid förhandlingarna. Dessutom kan vi samordna kraven och har mer effektiva förhandlingar.

PTK förhandlar tre stora avtal, som rör pension, trygghet vid arbetsskador och omställningsstöd på flera avtalsområden.

Vi utbildar, informerar och ger råd

PTK erbjuder kurser och aktiviteter för förtroendevalda och förbundsanställda. Kurserna handlar om pensioner, försäkringar och bolagsstyrelsearbete och inbegriper allt från korta frukostmöten till omfattande kurspaket. Vi informerar även om våra avtal genom nyhetsbrev och seminarier.

Vi stödjer dig som stödjer

Vi ger stöd till dig som är förbundsanställd, försäkringsinformatör, bolagsstyrelseledamot eller klubbordförande. Ett syfte är bland annat att du sedan ska kunna sprida kunskapen vidare och stötta fler.

PTK:s formella uppdrag

Vi arbetar på uppdrag av våra medlemsförbund. Det är de som initierar våra uppdrag, som sedan beslutas genom styrelsen. PTK arbetar med långsiktiga uppdrag beslutade av överstyrelsen, och tidsbegränsade uppdrag beslutade av styrelsen och förhandlingschefsgruppen.

PTK:s huvuduppdrag kan sammanfattas i fyra punkter:

  1. Förhandlar, förvaltar och informerar kring pensioner och försäkringar.
  2. Förhandlar och utvecklar omställningsavtalen TRR och TRS.
  3. Utbildar arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.
  4. Arbetar med arbetsmiljöfrågor i samarbete med Prevent och AFA Försäkring.
  5. Att tillhandahålla en webbaserad rådgivningstjänst för individuell rådgivning kring pension och försäkring (sedan 2021 drivs Rådgivningstjänsten av Avtalat).

Styrelsen har beslutat att ge PTK ett tidsbegränsat uppdrag på tre år att ingå i Arbetsmarknadens EU-råd.