Försäkringsinformation genom PTK och Avtalat

Ett av PTK:s långsiktiga mål är att öka kunskapen om kollektivavtalens värde. Sedan 2021 sköts större delen av PTK:s informationsuppdrag genom Avtalat. PTK fortsätter att utbilda förbundsanställda och förtroendevalda.

Avtalat är ett partsgemensamt bolag som PTK, LO och Svenskt Näringsliv bildat för att öka kännedomen och det upplevda värdet av de kollektivavtalade försäkringar. Genom Avtalat samordnas information om pension och försäkring via jobbet till målgrupperna tjänstemän, arbetare och arbetsgivare.

Utöver generell information på Avtalat.se erbjuder Avtalat bland annat:

För tjänstemän erbjuder Avtalat även personlig, digital rådgivning genom Avtalats rådgivningstjänst, vilket motsvarar den rådgivningstjänst som tidigare drivits av PTK.

PTK har kvar uppdraget att utbilda förbundsanställda och förtroendevalda i frågor som rör pension och försäkring. PTK:s kansli fortsätter även att samordna medlemsförbundens behov av försäkringsinformation.