Så finansierar PTK verksamheten

PTK:s verksamhet finansieras främst av avgiften från medlemsförbunden. PTK får även del av informationsmedlen för försäkringsinformation. Organisationen är inte vinstdrivande och alla våra utbildningar är kostnadsfria.

Medlemsavgift

Vart fjärde år fastställer PTK:s stämma medlemsavgiften till PTK (senast fastställd 2021). Varje medlemsförbund betalar 23 kronor per privat anställd medlem och år.

Pengar för försäkringsinformation

Från år 2021 har Avtalat tagit över uppdraget att informera privatanställda tjänstemän om kollektivavtalad pension och försäkring. De informationsmedel som tidigare gått till PTK:s kansli och förbund hanteras nu av Avtalat. PTK:s kansli får fortsatt en mindre del informationsmedel för uppdraget att samverka och att utbilda förbundsanställda och förtroendevalda i pension och försäkring. Informationsmedlen finansieras främst via medel från Garantistiftelsen för ITP och TGL.