Omställningsstudiestöd och kollektivavtalat kompletterande studiestöd

Publicerat 2022-09-29

Trygghetsöverenskommelsen skapar helt nya möjligheter för yrkesverksamma och personer i omställning att stärka sin ställning på arbetsmarknaden med studier mitt i livet. Här kan du se hur stort det samlade stödet kan bli vid olika inkomstnivåer.

Offentligt omställningsstudiestöd

Offentligt omställningsstudiestöd är det ekonomiska stöd du kan få via CSN när du vidareutbildar dig.

Det offentliga omställningsstudiestödet består av ett bidrag och ett lån. Bidraget ersätter 80 procent av inkomsten upp till ett tak på 4,5 inkomstbasbelopp per år (år 2022 motsvarar det 26 625 kronor per månad), vilket ger som mest 21 300 kronor i bidrag per månad (år 2022).

Kollektivavtalat kompletterande studiestöd

Den som omfattas av huvudavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv eller PTK och Arbetsgivaralliansen/Svensk Scenkonst kan, genom TRR eller TRS, få ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd utöver det offentliga omställningsstudiestödet från CSN.

Det kompletterande studiestödet fyller ut det offentliga studiestödets bidragsdel upp till 80 procent av inkomsten upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år (år 2022 motsvarar det en månadslön på ungefär 32 500 kronor).

För den som har en högre inkomst fyller det kompletterande omställningsstudiestödet ut upp till 65 procent av inkomsten upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år (år 2022 motsvarar det en månadslön på 71 000 kronor).

För att ha rätt till kompletterande kollektivavtalat studiestöd behöver du uppfylla både aktualitets- och etableringsvillkor.

I tabellen nedan ges exempel på hur stort stödet kan bli vid olika lönenivåer. Observera att tabellen endast visar bidragsdelen. Därutöver går det även att få en frivillig lånedel utöver det statliga bidraget.

Månads-inkomst Offentligt omställnings-studiestöd / månadKollektivavtalat kompletterande studiestödTotalt omställnings-studiestöd (offentligt och kollektivavtalat) /månad
20 00016 000016 000
25 000
20 000
020 000
30 00022 2901 71024 000
35 000
22 290
4 953
27 243
40 000
22 290
4 953
27 243
45 000
22 290
6 960
29 250
50 00022 290
10 21032 500
55 00022 290
13 46035 750
60 000
22 290
16 710
39 000
65 00022 290
19 960
42 250
70 00022 290
23 210
45 500
75 000
22 290
26 005
48 295