Parterna begär möte med EU-kommissionen

Publicerat 2020-02-15

PTK, LO och Svenskt Näringsliv vill träffa EU-kommissionens ordförande för att diskutera förslaget om europeisk minimilön. I ett brev till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lyfter parterna i Arbetsmarknadens EU-råd fram att en reglering hotar den svenska kollektivavtalsmodellen.

– Alla rättsliga initiativ på det lönepolitiska området riskerar, oavsett utformning, att allvarligt störa det självreglerande kollektivavtalssystem som vi har i Sverige. Vi vill nu träffa EU-kommissionen med målet ett stoppa en lagreglering, säger Martin Linder, ordförande för PTK.

När Ursula von der Leyen tillträdde som ordförande för EU-kommissionen lovade hon att föreslå en europeisk minimilön, eftersom det finns önskemål om detta i flera andra medlemsländer. Arbetsmarknadens EU-råd framförde tidigt att en lagstiftning innebär ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, där lönebildningen sköts av parterna. Nu har Arbetsmarknadens EU-råd skickat ett brev till kommissionens ordförande. Parterna ber om ett möte för att närmare diskutera kommissionens planer. I brevet betonar parterna att EU-kommissionen inte har behörighet att reglera lönebildningen i medlemsstaterna och att införandet av EU-regler på området skulle skada den svenska arbetsmarknaden.

Den 14 januari tog EU-kommissionen ett första steg genom att inleda ett samråd med arbetsmarknadens parter för att närmare utreda förutsättningarna för en europeisk minimilön. Arbetsmarknadens parter i alla EU-länder uppmanas att höra av sig till kommissionen med svar på ett antal frågor. Här kan du läsa kommissionens frågor.