Parterna satsar på forskning om psykisk hälsa

Publicerat 2023-08-31

PTK, LO och Svenskt Näringsliv har tagit initiativ till en forskningssatsning om psykisk hälsa. Det är partsbolagen Afa Försäkring och Alecta som tillsammans finansierar en programsatsning på upp till åtta forskningsprojekt under en treårsperiod. Utlysningen öppnar i december 2023. 

– Utöver de två forskningsprojekt som Alecta tidigare har finansierat finns väldigt lite forskning om privatanställda tjänstemäns sjukfrånvaro. För oss parter är det en styrka att Afa Försäkring och Alecta nu gör denna satsning tillsammans, vilken kommer att täcka in hela den privata sektorn, säger Ulrika Stensgård, PTK:s försäkringsexpert och representant i projektets styrgrupp.

Statistik från både Afa Försäkring och Alecta visar att psykiska sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till längre sjukfrånvaro för arbetare och tjänstemän i privat sektor. Det finns därför behov av en gemensam forskningssatsning inom psykisk hälsa för ökad kunskap om hur psykisk ohälsa kan förebyggas och hur arbetsförmåga kan tas tillvara, för att undvika långa och destruktiva sjukfrånvaroperioder som ökar risken för att anställda lämnar arbetsmarknaden i förtid.

– Vi hoppas att den här forskningssatsningen ska bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa, samtidigt som vi hoppas på utvecklade metoder och stöd för att hjälpa anställda tillbaka till jobbet, om de lider av psykisk ohälsa. Målet är att resultaten från de projekt vi beviljar ska komma till praktisk nytta på arbetsplatserna inom en femårsperiod, säger Ulrika Stensgård.

– Kan vi lära oss mer om hur vi förebygger psykisk ohälsa som resulterar i långa sjukfrånvaroperioder leder det till minskade skadekostnader för Afa Försäkring och Alecta, samt gynnar Sveriges företag, den svenska ekonomin, och inte minst individen, säger Fredrik Palm, produkt- och analyschef på Alecta.

– Forskningssatsningen är en unik möjlighet att få en samlad bild av sjukfrånvaron inom privat sektor. Resultaten från det treåriga FoU-programmet förväntas ge ökad kunskap som är relevant för svensk privat arbetsmarknad och komma till praktisk nytta för individ, arbetsplats och samhälle, säger Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Utlysningen av FoU-programmet öppnar i december 2023. Satsningen pågår i tre år och omfattar 30 miljoner kronor. Totalt beräknas 6–8 forskningsprojekt finansieras genom satsningen. Forskningsprogrammet administreras av Afa Försäkring.

Målet med all forskning som parterna beviljar medel till är att den ska komma till praktisk nytta på arbetsplatserna inom en femårsperiod. Parternas gemensamma arbetsmiljöorganisation Prevent förmedlar kunskap, utbildning och metoder som stöd för företagens arbetsmiljöarbete.

Läs mer i pressmeddelandet från Alecta och Afa Försäkring och på Afa Försäkrings forskningswebb.

Här finns en sammanfattning av Alectas tidigare studier om privatanställda tjänstemäns sjukfrånvaro.