Parterna: Viktigt att snabba upp handläggningen av omställningsstudiestödet

Publicerat 2024-02-02

PTK, LO och Svenskt Näringsliv är positiva till att omgående förenkla vissa regler som bland annat gör det möjligt för CSN att automatisera delar av handläggningen av omställningsstudiestödet. Det skriver parterna i ett första yttrande på CSN:s förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet.

PTK har tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv lämnat in remissvar på de regler som kan förenklas omgående i CSN:s promemoria Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet (avsnitt 4).

Syftet med regelförenklingarna är att kunna automatisera delar av CSN:s handläggning för att den ska bli mer effektiv. Förslagen innehåller även ett viktigt förtydligande om hur ramtiden ska beräknas, för att säkerställa att den som beviljas omställningsstudiestöd har en aktuell förankring på arbetsmarknaden.

Stora samhällsekonomiska och individuella vinster

Omställningsstudiestödet bidrar till att lösa kompetensbristen på arbetsmarknaden. Intresset för omställningsstudiestödet är stort och det kommer finnas stora samhällsekonomiska och individuella vinster när systemet fungerar som det ska. Parternas omställningsorganisationer har, sedan stödet infördes, arbetat intensivt och framgångsrikt med att stötta både anställda och personer i omställning.

Men fortfarande väntar närmare 18 000 personer på beslut från CSN. För CSN:s del återstår mer än 25 000 beslut att fatta, då samma person kan ha sökt omställningsstudiestöd för flera terminer. Såväl parterna som CSN har vid upprepade tillfällen påtalat vikten av att CSN får rätt förutsättningar.

– En av de allra största utbildningsreformerna i modern tid förtjänar att hanteras ordentligt. Möjligheterna är enorma. Men om barnsjukdomar får vara kvar i flera år riskerar vi hela reformens trovärdighet, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

CSN beräknar att regelförenklingarna totalt sett kan frigöra mellan 30 och 50 årsarbetskrafter, motsvarande 18,9 till 31,5 miljoner per år. Dessa resurser kan användas till att förbättra handläggningsläget inom omställningsstudiestödet.

Förordningsändringar bör genomföras med kortast möjliga tidplan

– Vi välkomnar förslagen till regelförenklingar från CSN. Det är nu helt avgörande att de delar som endast kräver förordningsändringar genomförs med kortast möjliga tidplan och i god tid innan den 1 april, säger Martin Wästfelt.

–  Parterna har genom det nya huvudavtalet visat att arbetsmarknadens parter kan lösa problem och skapa nya möjligheter till jobb och omställning. Vi kan och vill förbättra omställningen och skapa nya jobb. Vi förutsätter att regeringen nu tar sitt ansvar för att ge CSN rätt förutsättningar i rätt tid.

Parterna är i sitt yttrande övergripande positiva till CSN:s förslag på regelförenklingar och tillstyrker förslagen i avsnitt 4. CSN:s förslag ligger i linje med syftet för omställningsstudiestödet och förändrar inte målgruppen för stödet.

Det yttrande som parterna nu lämnat avser avsnitt 4 i CSN:s promemoria, med förordningsändringar som kan träda i kraft i god tid innan nästa ansökningsomgång för omställningsstudiestödet öppnar den 1 april 2024. Parterna avser även att yttra sig över