Passa på att utbilda dig i höst

Publicerat 2020-09-16

Pandemin och dess konsekvenser påverkar många. Frågor om arbetsmiljö, neddragningar, inflytande och värdet av kollektivavtal är av högsta intresse. För att möta behoven har PTK och organisationerna runt oss ställt om till digitala utbildningar och snabbt anpassat innehållet efter rådande läge. Här har vi samlat utbudet.

Inflytande

Bolagsstyrelseutbildningar

PTK erbjuder utbildningar för dig som är arbetstagarledamot i bolagsstyrelsen eller vill bli det. Vi erbjuder de digitala utbildningarna Ta plats som arbetstagarledamot och Nyfiken på ekonomi. Den 30 september är det dags för höstens första webbaserade bolagsstyrelseutbildning – Kassaflödesanalys. Samtidigt pågår arbetet för fullt med att ta fram webbutbildningar för Rollen som bolagsstyrelseledamot och Förståelse för Ekonomi.

Europeiska företagsråd

Det är ETUI som anordnar utbildning för land annat Europeiska företagsråd, European Works Counicils (EWC).

Lär mer om utbildningarna här https://www.ewctraining.eu/

Pension och försäkring

Introduktionskurs

Utbildningen ger övergripande kunskap i pensions- och försäkringsfrågor. Du får lära dig det viktigaste ur lag och kollektivavtal och bli bekant med några av de verktyg som finns på pensionsområdet för att kunna stötta medlemmarna. Utbildningen vänder sig till förbundsanställd eller klubbordförande/ansvarig för pensions- och försäkringsfrågorna i det lokala facket.

  • 2 december (webbutbildning) Läs mer och anmäl dig här

Grundkurs för förbundsanställda

På utbildningen får du lite djupare kunskap inom området, arbetar med de verktyg som finns på pensionsområdet och vidgar ditt nätverk. För att anmäla dig till kursen ska du ha genomgått PTK:s introduktionskurs eller ha motsvarande kunskaper.

  • 3-4 november (webbutbildning) Läs mer och anmäl dig här

Grundkursen för klubbordförande och utbildningen för försäkringsinformatörer under hösten är fullbokade.

Omställning

Trygghetsråden TRR och TRS ger stöd till fackligt förtroendevalda vid neddragningar om omställning bland annat genom seminarier.

Arbetsmiljö

I uppdraget som skydds-/arbetsmiljöombud eller chef behövs kunskap. Som ett stöd har PTK:s arbetsmiljögrupp har tagit fram underlag om rätten att gå den utbildning uppdrag kräver. Här kan du läsa mer om vad som gäller

Prevents utbildningar

Arbetsmiljö för chefer, Bättre arbetsmiljö BAM, Riskbedömning och Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken är några av utbildningarna som Prevent erbjuder i höst. Utbildningarna vänder sig främst till dig som är chef och skyddsombud.

Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Glöm inte heller att kolla med ditt förbund vilka fackliga utbildningar som de erbjuder i höst.