Pension och försäkring är lustfyllt

Publicerat 2023-11-22

Är pension och försäkring tungt och svårt? Nej. Lustfyllt och roligt, säger Anna Allerstrand och Katarina Mellgren, som utbildar ambassadörer som i sin tur sprider kunskapen på våra arbetsplatser.

Det här handlar om en av PTK:s allra populäraste utbildningar, introduktionskursen i pension och försäkring, som ges om och om igen. Förr gavs den fysiskt, men pandemin snabbade på den digitala omställningen, och numera ges kursen mestadels digitalt.

Några kurser ges dock fysiskt, vilket sannolikt passar några bättre, fast långt ifrån alla. Det digitala formatet gör kurserna enklare och mer tillgängliga. Det finns för- och nackdelar med allt.

– Vid fysiska möten blir det ett surr som gör att energinivån i rummet höjs. Nu får vi jobba för att få till den här energin på de digitala mötena, säger Katarina Mellgren.

Lysande omdömen

Omdömena från de digitala kurserna är lysande. Flera deltagare vittnar om att det är den roligaste utbildning de har varit med om digitalt.

Åtminstone del av lovorden beror sannolikt på interaktiviteten. Det ska vara samtal och diskussion kring frågorna, inte föreläsningar, även när man möts vid skärmarna. Det slår lärarna bestämt fast.

– Vi är noga ned att alla ska ha kameran på och alla ska komma till tals, säger Anna Allerstrand.

Kursen handlar om den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP där tjänstgrupplivsförsäkringen TGL ingår. Tjänstemännens avtal och försäkringar om arbetsskador och omställning ingår inte.

Goda ambassadörer

De flesta deltagare är förbundsanställda eller förtroendevalda i fackklubben på en liten eller stor arbetsplats. Många av dem är försäkringsinformatörer och vill hjälpa sina kollegor. De ger information, inte råd, om vad ett val innebär och vart man vänder sig för att få veta mer, vilket är en viktig distinktion.

– Vi behöver goda ambassadörer ute på arbetsplatserna. Pension och försäkring berör förr eller senare alla samtidigt som kunskapen är relativt låg, vilket kan innebära otrygghet och att man fattar felaktiga beslut, säger Katarina Mellgren.

– Alla borde egentligen gå introduktionskursen eftersom den på ett övergripande sätt förklarar hur allting hänger ihop. Vårt fokus är att visa olika verktyg och var informationen finns, säger Anna Allerstrand.

Kunskapsspridning är viktigt, och alla deltagare ger ringar på vattnet.

– Vi kan inte nå alla tjänstemän men som kollega eller förbundsanställd blir man trovärdig som avsändare för dem som man har kontakt med.

Färgstarkt arbetssätt

Förr gick mestadels äldre på kurserna, nu är det mer åldersblandat, vilket är glädjande, säger Katarina och Anna.

Deltagarna delas efter en kort introduktion in i digitala smårum och en person i varje grupp att göra anteckningar på en Padlet, som är ett digitalt blädderblock. Färg och form illustrerar innehållet varje moment i kursen.

En bild med tre symboler visas tidigt på kursen: en verktygslåda, ett hjärta och en nyckel. Det ger ett helikopterperspektiv på vad kurserna handlar om.

– Det här illustrerar hur vi tänker kring pension och försäkring. Det är ämnen som berör oss alla. Det är inte torrt och tråkigt, säger Katarina Mellgren.

Folkbildare

Anna och Katarina har förflutet på PTK respektive Unionen, där de liksom idag arbetade med pension och försäkring. Sedan tre–fyra år är de anställda på det partsgemensamt ägda bolaget Avtalat, som bland annat anordnar utbildningar och kurser på uppdrag av PTK.

– Vi ser oss som folkbildare. Vi brinner för sakfrågan men lika mycket för att föra kunskapen vidare, säger de och faller varandra i talet

Båda är djurvänner. För Katarina betyder hennes två katter mycket och Anna tar gärna långa skogspromenader med hunden på svampjakt.

Läs mer om ITP och Avtalat

Fördjupad information om ITP-avtalet (som har delvis olika innehåll beroende på om man är född före 1979 eller inte) och andra kollektivavtalade försäkringar finns hos Avtalat, parternas gemensamma bolag.

Tilläggas kan att introduktionskurs även kan vara en språngbräda vidare in till fördjupningskurser i regi av PTK och Avtalat.