Pensionärer som jobbar riskerar skattesmäll

Publicerat 2021-09-22

Inkomstskattelagen bör ändras så att pensionärer som kombinerar jobb och pension kan pausa tjänstepensionen för att inte riskera en skattesmäll. Det är slutsatsen i en ny rapport om tjänstepension som i dag överlämnas till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Bakom rapporten står Svenskt Näringsliv, PTK och valcentralen Collectum.

– En enkel ändring i regelverket skulle göra det möjligt för fler seniorer att jobba och bidra till välfärden. Pensionärer som jobbar ska inte behöva riskera en skattesmäll på flera tusen kronor i månaden för att det inte går att pausa uttaget av tjänstepension, säger Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv och medförfattare till rapporten.

I dag får samtliga 349 riksdagsledamöter och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi rapporten ”Tjänstepensionen ITP – Ett livslångt trygghetspaket”. I rapporten lyfts konkreta förslag på ändringar i lagtexten som skulle göra det möjligt för pensionärer som arbetar att pausa tjänstepensionsutbetalningarna, på samma sätt som det går att pausa uttaget av den allmänna pensionen.

Rapporten visar även hur tjänstepensionen ITP kompletterar de allmänna trygghetssystemen och bidrar till välfärden i Sverige. Ur ett samhällsperspektiv bidrar tjänstepensionen ITP till stabilitet och avlastning av de offentliga stödsystemen.

– Tjänstepension är en allt viktigare del av pensionen. Anställda med kollektivavtalad ITP kan känna sig trygga med att de har en riktigt bra tjänstepension. Man kan sitta still i båten och lita på att pengarna växer varje månad, säger Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK och medförfattare till rapporten.

Tjänstepensionen ITP omfattar 2,4 miljoner privatanställda tjänstemän på 36 000 företag som har kollektivavtal. För arbetsgivare är det ett enkelt sätt att känna sig trygg med att de anställda har bra försäkringar. För anställda innebär det en trygg och enkel lösning som följer med genom hela livet.

Fakta om att pausa tjänstepensionen

Inkomstskattelagen 58 kap 11 § måste omformuleras för att det ska gå att göra en paus i uttaget av tjänstepension. Frågan är utredd och klar och det finns ett förslag på en omformulering, som alla remissinstanser var positiva till, i Tjänstepensionsbeskattningsutredningens slutbetänkande SOU 2015:68, Tjänstepension och tryggandelagen.

Svenskt Näringsliv, PTK, Collectum, Alecta och flera andra tjänstepensionsaktörer har flera gånger lyft behovet av ett mer modernt och flexibelt regelverk. Även Pensionsgruppen i riksdagen har uppmärksammat problemet. Det har även Riksrevisionen, som rekommenderat regeringen att ta bort alla legala hinder för att pausa pågående utbetalningar.

Fakta om Tjänstepensionen ITP

Tjänstepensionen ITP administreras av Collectum och är ett resultat av ett avtal mellan arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv och PTK. Tjänstepensionen ITP är en del av den svenska kollektivavtalsmodellen, som handlar om en gemensam syn på en sund och välfungerande arbetsmarknad. Den svenska modellen, att representanter för arbetsgivare och anställda kommer överens, har varit en viktig framgångsfaktor i bygget av det moderna Sverige.

Under 2020 betalade arbetsgivarna in 62,5 miljarder kronor till tjänstepensionen ITP vilket motsvarar 171 miljoner kronor om dagen.