Pensionärer som vill arbeta riskerar skattesmäll

Publicerat 2022-11-14

Lagstiftningen måste ändras så att pensionärer som arbetar kan pausa sin tjänstepension och undvika en skattesmäll. Det slår Svenskt Näringsliv, PTK och valcentralen Collectum fast i en ny rapport som i dag överlämnas till socialförsäkringsminister Anna Tenje och samtliga riksdagsledamöter.

– Varannan svensk kan tänka sig att arbeta under pensionen. Det ligger i allas intresse att den som vill ska kunna arbeta längre. Därför måste det vara möjligt att gå från pension till arbete utan att vara tvungen att skatta bort sin tjänstepension, säger Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv och medförfattare till rapporten.

Förslaget att kunna pausa tjänstepensionen har ett brett folkligt stöd – två av tre svenskar, 67 procent, är positiva till en lagändring. Det visar en färsk undersökning från Sifo som valcentralen Collectum beställt.

Även arbetsgivare, fackförbund, Pensionsgruppen, pensionsbranschen, Pensionsmyndigheten, Riksrevisionen och de politiska partierna är överens om att regelverket behöver ändras för att göra det möjligt att pausa sin tjänstepension.

Den nya rapporten, ”Riv hindren för arbete under pensionering – gör det möjligt att pausa tjänstepensionen”, visar även hur tjänstepensionen ITP kompletterar de allmänna trygghetssystemen och bidrar till välfärden i Sverige. Tjänstepensionen ITP bidrar till stabilitet och avlastning av de offentliga stödsystemen.

– Tjänstepension är en allt viktigare del av pensionen. Anställda med kollektivavtalad ITP kan känna sig trygga med att de har en riktigt bra tjänstepension som deras arbetsgivare betalar in till varje månad, säger Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK och medförfattare till rapporten.

Tjänstepensionen ITP omfattar 2,6 miljoner privatanställda tjänstemän på 37 000 företag som har kollektivavtal. Under 2021 betalade arbetsgivarna in 60 miljarder kronor till tjänstepensionen ITP vilket motsvarar 164 miljoner kronor om dagen.

Fakta om att pausa tjänstepensionen
För att det ska gå att göra en paus i uttaget av tjänstepensionen behövs en omformulering av inkomstskattelagen 58 kap 11 §. Frågan är utredd och klar och det finns ett förslag på en omformulering, som alla remissinstanser var positiva till, i Tjänstepensionsbeskattningsutredningens slutbetänkande SOU 2015:68, Tjänstepension och tryggandelagen.

Svenskt Näringsliv, PTK, Collectum, Alecta och flera andra tjänstepensionsaktörer har upprepade gånger lyft behovet av ett mer modernt och flexibelt regelverk. Även Pensionsgruppen i riksdagen har uppmärksammat problemet. Det har även Riksrevisionen, som rekommenderat regeringen att ta bort alla legala hinder för att pausa pågående utbetalningar.

Länk: Rapporten ”Riv hindren för arbete under pensionering – gör det möjligt att pausa tjänstepensionen”

Fakta om Tjänstepensionen ITP

Tjänstepensionen ITP administreras av Collectum och är ett resultat av ett avtal mellan arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv och PTK. Tjänstepensionen ITP är en del av den svenska kollektivavtalsmodellen, som handlar om en gemensam syn på en sund och välfungerande arbetsmarknad. Den svenska modellen, att representanter för arbetsgivare och anställda kommer överens, har varit en viktig framgångsfaktor i bygget av det moderna Sverige.

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo i september 2022 på uppdrag av Collectum i form av 1 000 online-intervjuer med personer i åldrarna 18–79 år.

Frågan som ställdes i undersökningen var: ”Den som arbetar under pensionen betalar skatt på både lönen och pensionen, vilket gör det mer sannolikt att behöva betala statlig inkomstskatt. Därför kan den pensionär som arbetar välja att pausa utbetalningen av den allmänna pensionen. Däremot går det inte att pausa tjänstepensionen. Vad tycker du om förslaget att det ska vara möjligt att pausa tjänstepensionen?”

28 procent svarade ”Mycket bra förslag”, 39 procent svarade ”Ganska bra förslag”, 6 procent svarade ”Ganska dåligt förslag” och 2 procent svarade ”Mycket dåligt förslag”. ”Tveksam, vet ej” svarade 23 procent.