Peter Hellberg ny ordförande i PTK

Publicerat 2023-12-14

PTK:s överstyrelse har utsett Peter Hellberg till ny ordförande i PTK. Han efterträder Martin Linder som varit ordförande för PTK sedan 2016.

– Jag är hedrad och glad över att ha fått uppdraget att leda PTK. PTK är ett förhandlingssamarbete som mår bra och jag ser fram emot att vi tillsammans fortsätter att arbeta för att öka tryggheten för Sveriges privatanställda tjänstemän, säger Peter Hellberg.

Peter Hellberg efterträder Martin Linder som varit ordförande för PTK sedan 2016. Peter Hellberg har lång erfarenhet av fackligt arbete, från den lokala fackklubben på IBM i Eskilstuna till flera större nationella och internationella uppdrag. Sedan 2008 sitter han i Unionens presidium och han valdes till ny ordförande för Unionen i oktober 2023.

PTK samlar förhandlingsstyrkan hos Sveriges fackförbund med privatanställda tjänstemän inom TCO, Saco och Ledarna. Inom PTK samverkar medlemsförbunden i frågor om pension och försäkring, inflytande, arbetsmiljö och omställning. Antalet medlemmar i privat tjänst i PTK:s medlemsförbund har ökat stadigt de senaste 20 åren, till att nu uppgå till omkring en miljon.

– Under de senaste åren har PTK stärkt sin position som förhandlande part på arbetsmarknaden genom Trygghetsöverenskommelsen, som är en central del av lösningen på Sveriges ökande kompetensbehov. Att förvalta överenskommelsen är ett långsiktigt arbete, liksom PTK:s engagemang för att stärka den svenska modellen i EU, att stärka det fackliga inflytandet och arbeta för att tjänstemännen ska ha ett långt och hållbart arbetsliv, säger Peter Hellberg.