Startsida

PTK sa ja till överenskommelsen

Publicerat 2020-10-16

Efter ett förnyat försök står det nu klart att det inte blir någon överenskommelse mellan alla tre parter, men att PTK och Svenskt Näringsliv var nöjda med det förslag som låg på bordet och ställde sig bakom det.

– Parterna har lagt ner enormt mycket kraft på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare och för samhället. Det som till slut låg på bordet var ett väl genomarbetat och väl förankrat förslag som stärker tryggheten och ger ett avsevärt bättre skydd för visstidsanställda, säger Martin Linder, PTK:s ordförande.

I det slutliga förslaget till överenskommelse finns en rad stora och viktiga förändringar som enligt PTK sammantaget stärker tryggheten. Bland annat ett nytt kompetensstöd som ger individen rätt till ekonomiskt stöd för att utveckla sin kompetens, som omfattar både anställda och de mellan jobb.

– Överenskommelsen innebär ett nytt och mer offensivt sätt att skapa trygghet på arbetsmarknaden som vi har arbetat hårt för. Vi enades bland annat om att kraftfullt förbättra individens möjligheter till kompetensutveckling. Det stärker individens trygghet, men också svensk konkurrenskraft och omställningsförmåga, säger Martin Linder.

PTK anser också att förändringarna av anställningsskyddet säkrar det fackliga inflytandet och innebär ett fortsatt starkt anställningsskydd.

– Vårt ja till överenskommelsen står fast och är inte beroende av LO:s ställningstagande, avslutar Martin Linder.