PTK begär förhandling om tjänstepensionen ITP

Publicerat 2021-06-23

När arbetslivet förlängs behöver tjänstepensionen anpassas. PTK vill nu förhandla med Svenskt Näringsliv om att höja åldersgränserna i tjänstepensionen ITP. Ett längre arbetsliv måste innebära att individen även fortsätter att tjäna in ålderspension högre upp i åldrarna.

Medellivslängden stiger i Sverige och i takt med att vi lever längre förlänger allt fler tjänstemän sitt arbetsliv och fortsätter att arbeta efter 65 år.

PTK anser att det är viktigt att våra kollektivavtal kompletterar de allmänna systemen och att det därmed är rimligt att åldersgränserna i våra kollektivavtal anpassas. Därför begär PTK nu förhandling med Svenskt Näringsliv om att se över de övre åldersgränserna i ITP-avtalet samt i övriga kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Utöver intjänande av tjänstepension är PTK:s mål med förhandlingarna att säkerställa att även övriga försäkringar som ingår i ITP, såsom ITP:s sjukpension, anpassas till en högre pensionsålder.