PTK firar 50 år

Publicerat 2023-06-26

PTK fyller 50 år. Mycket har åstadkommits genom åren och genom det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd har en av PTK länge efterfrågad reform för utbildning genom hela arbetslivet äntligen satts på plats.

– PTK har en stärkt roll och den ska vi hålla i. Trygghetsöverenskommelsen är långsiktig, ett för-alltid-åtagande och då måste vi vara uthålliga. PTK måste också våga och orka ta sig an även nya frågor, säger Martin Linder, PTK:s ordförande.

Den 16 juni 1973 bildades PTK. Genom åren har PTK:s uppdrag förändrats men kärnan har varit densamma, att arbeta för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett bra och tryggt arbetsliv och en bra pension. Grundarna till PTK var dåvarande SIF (Svenska Industritjänstemannaförbundet) och HTF (Handelstjänstemannaförbundet) tillsammans med SALF (Sveriges Arbetsledareförbund) och CF (Civilingenjörsförbundet) – numera Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

– Tjänstemännen blev fler och fler under denna tid. 1969 tecknas det första tjänstemannaavtalet mellan SIF, SALF, HTF och CF. På en TCO-kongress 1973 bildas PTK. Utgångspunkten var att vara en tydlig röst för tjänstemannen i Sverige, den grupp som växte, och den positionen har blivit stark, säger Andreas Miller, styrelseledamot i PTK och ordförande för Ledarna.

En nyckel till framgång är uppbyggnaden av de system som finns idag, i synnerhet PTK:s partsbolag som är av stor nytta för medlemsförbunden, understryker Camilla Frankelius som är ledamot i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Hon poängterar att förhandling inte alltid är lätt, ibland spricker förhandlingar men uppbrott kan också vara stärkande.

En annan nyckel till framgång ligger i aktiva medlemmar, menar Martin Linder.

– Ska vi åstadkomma saker så bygger det på att förbunden på olika sätt är aktiva medlemmar. Ledning, förhandling, utredning och expertkompetens hos förbunden är en superviktig insats, säger Martin Linder och lägger till att en annan nyckelfaktor är en disciplinerad avgränsning i vilka frågor PTK samarbetar om, och att vara tydliga och konsekventa i detta.

PTK är ett samarbete som mår bra, konstaterar Martin Linder, Andreas Miller och Camilla Frankelius och ger sina medskick till alla företrädare för de 25 PTK-förbunden:

– PTK vill vara kloka, ambitiösa och pålitliga och det ska vi hålla fast vid i våra relationer till andra. Det finns inga genvägar, det måste avsättas tid och det krävs hårt arbete och att bygga tillit, säger Martin Linder.

– Vikten av att hålla ihop och bygga vidare. Vi kommer tvista, men vi är en familj, säger Camilla Frankelius.

– Alla bidrar efter förmåga. Vissa förbund är större och andra är mindre, och tillsammans är vi starka, avslutar Andreas Miller.