PTK fortsätter att växa – nu nära 950 000 medlemmar

Publicerat 2021-02-23

Den positiva trenden med ökande medlemssiffror håller i sig. Närmare 950 000 privatanställda tjänstemän är nu medlemmar i något av PTK:s 25 medlemsförbund.

PTK är den fackliga arbetsmarknadspart som organiserar privatanställda tjänstemän genom 25 fackförbund. Vi förhandlar kollektivavtal om bland annat tjänstepension och försäkring, omställning och anställningstrygghet. Bland våra uppdrag finns också arbetsmiljöfrågor, bolagsstyrelseutbildningar och utbildningar i pension och försäkring.

Under 2020 har lejonparten av PTK:s 25 medlemsförbund ökat i medlemsantal i privat sektor. Förbundens aktiva arbete och det ökade behovet av stöd under pandemin spelar in, men ökningen är också en del i en långsiktig trend. Sedan 2009 har PTK ökat med en kvarts miljon.

Ett växande medlemsantal ger ökad förhandlingsstyrka, och ur ett större perspektiv är det viktigt för att behålla och utveckla den svenska modellen. En hög organisationsgrad lägger grunden för överenskommelser mellan fack och arbetsgivare som gynnar båda parter och samhällsekonomin.

– PTK:s kollektivavtal inom bland annat tjänstepension och omställning är helt centrala för att skapa trygghet och stabilitet på svensk arbetsmarknad. Överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd bidrar ytterligare till det. Med fler medlemmar i ryggen stärks vår möjlighet att driva frågor som är viktiga för de privatanställda tjänstemännen, säger PTK:s kanslichef Kristina Rådkvist.

Den största procentuella ökningen under året står Fysioterapeuterna för med 14 procent, följt av Ledarna med en ökning på drygt 10 procent. Unionen ökade mest i antal medlemmar, då drygt 29 000 fler gick med i förbundet 2020. Totalt har förbunden inom PTK i dag 946 807 privatanställda medlemmar.