PTK har tecknat nya huvudavtal med Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst  

Publicerat 2022-06-27

Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK har den 27 juni undertecknat nya huvudavtal och ett nytt och förstärkt omställningsavtal på TRS område. Avtalen träffas som en följd av Trygghetsöverenskommelsen, och innebär såväl förbättrade möjligheter till kompetensutveckling som nya anställningsskyddsregler.

I juni 2022 beslutade riksdagen om ny lagstiftning som bygger på Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Inom ramen för denna överenskommelse har PTK, LO och Svenskt Näringsliv den 22 juni 2022 ingått ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Detta huvudavtal har inspirerat till fler liknande överenskommelser på arbetsmarknaden. Den 27 juni har två nya huvudavtal undertecknats med motsvarande innehåll, ett mellan PTK och Arbetsgivaralliansen och ett annat mellan PTK och Svensk Scenkonst. De båda huvudavtalen innehåller ett omställningsavtal, med PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst som gemensamma parter. Detta avtal reglerar verksamheten för Trygghetsrådet TRS.

– Vi är glada över att vi har kunnat bibehålla TRS styrka och särart som omställningsorganisation och komplettera med förbättrat stöd både under anställning och vid omställning. Med det uppdaterade omställningsavtalet kommer TRS att kunna erbjuda ett ännu mer kraftfullt och branschanpassat stöd, säger Johan Lif, PTK:s förhandlingsledare och representant i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Överenskommelserna mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst består av två delar. Den ena delen berör förslag om förändrade regler för vad som ska gälla vid uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist. Den andra delen reglerar det stöd den individ som vill vara tjänstledig för att studera för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden har rätt till. Den reglerar också vilket stöd individen kan få om anställningen upphör. Det nya regelverket kommer att vara på plats den 1 oktober 2022.

Överenskommelserna innebär en breddad syn på anställningstrygghet. Framför allt handlar det om att förbättringar när det handlar om individens möjligheter att utveckla kompetens för det jobb man vill ha i framtiden. En viktig förändring är förslaget om ett helt nytt statligt studiestöd som innebär kraftigt förbättrade möjligheter för den som är anställd eller mellan jobb att utbilda sig. I kombination med att parterna samtidigt ökar sitt ekonomiska stöd till den som vill eller behöver studera förstärks individens möjligheter att ställa om väsentligt. Det nya statliga studiestödet omfattar även den som har en visstidsanställning, är egenföretagare eller jobbar deltid.

Det gemensamma omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst innebär att vi bygger vidare på det framgångsrika arbete med omställning och kompetensutveckling som i dag bedrivs av TRS, och kompletterar den med nya former av stöd.