PTK kritiserar EU-kommissionens förslag om individuella utbildningskonton

Publicerat 2022-01-27

EU-kommissionen har presenterat ett förslag att varje medlemsland ska införa individuella utbildningskonton. PTK anser att det är helt centralt med möjlighet till kompetensutveckling och omställning under arbetslivet, men individuella utbildningskonton är inte rätt väg att gå.

EU-kommissionen presenterade i december 2021 ett förslag till rådsrekommendation med uppmaning till varje medlemsland att införa individuella utbildningskonton för alla vuxna i arbetsför ålder. Vidare föreslås att medlemsländernas genomförande ska rapporteras till EU-kommissionen som tillsammans med ministerrådet ska övervaka framstegen med införandet av utbildningskonton. Rekommendationen är tänkt att bidra till att EU:s mål om att 60 procent av alla vuxna ska delta i utbildning varje år senast 2030 kan nås.

PTK anser inte att individuella utbildningskonton är lösningen på de utmaningar svensk arbetsmarknad står inför, även om det övergripande syftet med rekommendationen är lovvärt.

– Vi har slutit ett historiskt avtal om trygghet och livslångt lärande, som har brett stöd på svensk arbetsmarknad. Trygghetsöverenskommelsen visar att medlemsstaterna kan och har olika lösningar för att främja vuxnas fortbildning, och påminner om vikten av att respektera medlemsstaternas och arbetsmarknadens parters möjligheter att förfoga över omställning och fortbildning, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Ta del av PTK:s initiala budskap till Regeringskansliet om EU-kommissionens föreslagna rådsrekommendation om individuella utbildningskonton.