PTK samlar mer än en miljon privattjänstemän

Publicerat 2024-02-06

Vid årsskiftet passerade PTK miljonen. Bakom PTK:s samlade förhandlingsstyrka står nu 26 fackförbund med mer än en miljon privatanställda tjänstemän. Antalet medlemmar i förbunden är 1 015 003, för att vara exakt.

– De privatanställda tjänstemännen i PTK är en växande kraft på svensk arbetsmarknad. För mig som ny ordförande är det en ära att ta över en så stark förhandlingssamverkan med mer än en miljon tjänstemän i ryggen, säger Peter Hellberg, PTK:s nya ordförande.

PTK stärker sin position i den svenska modellen

Under de senaste åren har PTK stärkt sin position som förhandlande part i den svenska arbetsmarknadsmodellen. De nya huvudavtalen om trygghet, omställning och anställningsskydd som tecknades 2022 har blivit ett gott sällskap till tjänstepensionsavtalet ITP, som sedan 60-talet har gett privatanställda tjänstemän högre pension och tryggare försäkringar.

Inom PTK samverkar förbunden för att tjänstemännen ska ha ett långt och hållbart arbetsliv. Arbetet innebär bland annat att kontinuerligt driva fram ansvarstagande och trygga system för pensioner, försäkringar, arbetsmiljö, omställning och inflytande. Ett viktigt uppdrag för PTK är också att värna och utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen, både i Sverige och i EU.

PTK:s ordförande Peter Hellberg, foto Camilla Svensk

”De privatanställda tjänstemännen i PTK är en växande kraft på svensk arbetsmarknad.”

Peter Hellberg

PTK:s ordförande

Fackförbunden fixar medlemmarna

PTK samlar Sveriges fackförbund för privatanställda tjänstemän: totalt 26 fackförbund inom TCO, Saco och Ledarna. Det samlade medlemsantalet i förbunden ökar stadigt: från 782 000 för tio år sedan till dagens 1015 003 medlemmar.

Unionen är det största PTK-förbundet med 606 301 medlemmar, följt av Sveriges Ingenjörer (116 664) och Ledarna (76 171). Fackförbundet Scen & Film (6 715) är ett av de mindre förbunden som har ökat under året.

– För oss som ett av PTK:s mindre förbund är det oerhört värdefullt att få vara del av den kraft som uppstår när alla tjänstemannaförbunden går ihop för att förbättra villkoren för medlemmarna, säger Simon Norrthon, ordförande i Scen & Film.

PTK samlar privattjänstemännens fackliga styrka i förhandlingar

PTK förhandlar för tjänstemän på privat sektor, alltså för tjänstemän på företag, i organisationer och föreningar. Den största motparten på arbetsgivarsidan är Svenskt Näringsliv, men PTK förhandlar även med Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Fremia och Fastigo. När fack och arbetsgivare har tecknat avtal lämnas resultatet över till partsbolagen, som gör verkstad av förhandlingsresultaten.

PTK må vara en okänd aktör bland gemene man, men resultatet av PTK:s arbete märks desto mer, både på och efter jobbet.