PTK söker en ny kanslichef

Publicerat 2022-08-08

PTK förhandlar några av arbetsmarknadens viktigaste kollektivavtal inom pension, omställning, försäkring, inflytande och arbetsmiljö. Vi representerar 25 fackförbund med närmare 950 000 medlemmar. Nu söker vi en ny kanslichef.

Läs mer om rollen och ansök senast den 8 september hos Novare Excecutive Search. Urval sker löpande. Frågor om tjänsten ställs till Per-Allan Karlsson eller Thomas Martin-Löf på Novare.

Rollen

Den huvudsakliga tyngdpunkten i PTKs Kanslichefs arbete kan efterliknas vid ett COO-liknande ansvar för operativa och förvaltningsmässiga ”hur”-frågor, medan mer renodlade ”vad”- frågor av övergripande policykaraktär hanteras av styrelsen och en grupp av förhandlingschefer från medlemsförbunden.

Kanslichefens arbetsuppgifter spänner över ett brett område med en blandning av högt och lågt:

 • Vederbörande har ett övergripande ansvar via ett antal styrelseroller i partsgemensamma bolag och stiftelser som finns för att praktiskt kunna leverera på de kollektivavtal och överenskommelser som man förhandlar fram.
  • Som styrelseledamot i dessa organisationer har Kanslichefen ett övergripande ansvar för att företräda PTK ur ett förvaltningsperspektiv och i viss mån även i policyfrågor.
 • Kanslichefen har även ett operativt ledarskap av en mindre expertorganisation omfattande 15 medarbetare.
  • Kanslichefen skall vara en bra ledare och coach samt stötta PTKs medarbetare i olika frågeställningar och prioriteringar så att PTK fångar upp och balanserar de olika medlemsförbundens intressen och behov. Detta inbegriper dagliga operativa och administrativa sysslor i en väldigt platt och slimmad organisation utan något större administrativt stöd.

Kravprofil

Bakgrund och erfarenheter

 • Dokumenterad tidigare erfarenhet av ledarskap i en komplex tjänsteorganisation och av att leda genom andra chefer i en ledningsgrupp.
 • Erfarenhet av att verka i en organisation med en lite mer komplex styrmodell.
  • Gärna erfarenhet av konfederativa/medlemstyrda organisationer som både innehåller en ideologisk bas och en tjänstemannaorganisation.
  • Det är en fördel om man har tidigare erfarenhet från arbetsgivarvärlden eller den fackliga världen.
 • Det är en fördel om man har kunskaper inom kollektivavtal, pension, arbetsmiljö och försäkringsfrågor.
 • Det är inte nödvändigt med erfarenhet av kollektivavtalsförhandlingar.
 • Rätt kandidat måste tycka att den svenska modellen är värdefull och har ett samhällsengagemang, samt gillar den fackliga idén.
 • Det finns inga krav på partifärg.
 • Goda språkkunskaper i framförallt svenska och engelska.

Personliga egenskaper

 • En trygg och utvecklingsorienterad ledare med förmåga att få med sig människor; inspirerar, entusiasmerar och motiverar organisationen.
 • Lyhörd och ödmjuk med god förmåga att samverka och finna gemensamma ståndpunkter och kompromisser i en ganska komplex miljö av 25 medlemsförbund.
 • Samtidigt målfokuserad och vågar fatta beslut och ställa krav.
 • Strategisk med en konstruktiv attityd och förmåga att prioritera, organisera, strukturera och driva saker framåt.
 • Gott omdöme; förstår när man som Kanslichef har mandat att ta beslut å PTKs vägnar och när man måste ta med sig frågan till sina huvudmän för beslut.
 • En prestigelös person som inte är rädd för att kavla upp ärmarna och arbeta operativt i det dagliga arbetet.
 • PTKs nästa Kanslichef är uthållig och orkar hålla i olika projekt, samt skicklig på att föra saker och ting i mål.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar PTK med Novare Executive Search. Ansök hos Novare. Ansökningstid 8 augusti till 8 september. Urval sker löpande. För mer information och frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per-Allan Karlsson  eller Thomas Martin-Löf på Novare. Notera att vi på grund av GDPR inte tar emot ansökningar via mejl.

Om PTK

PTK är en samverkansorganisation bestående av 25 fackförbund som tillsammans representerar närmare 950 000 privatanställda tjänstemän. Uppdraget är att förbättra villkoren och öka tryggheten för medlemmarna på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet. Det gör PTK genom att förhandla några av arbetsmarknadens viktigaste kollektivavtal inom pension, omställning, försäkring, inflytande och arbetsmiljö.

PTKs långsiktiga uppdrag formuleras i fem huvudpunkter:

 • Att förhandla, förvalta och informera kring pensioner och försäkringar, huvudsakligen kopplade till ITP (tjänstepension), TGL (livförsäkring) och TFA (arbetsskador).
 • Att förhandla, förvalta och informera kring omställningsavtalen TRR och TRS.
 • Att utbilda arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.
 • Att förhandla, förvalta och informera kring arbetsmiljöfrågor kopplade till Prevent och TFA-avtalet.
 • Att ingå i Arbetsmarknadens EU-råd som har till syfte att fatta beslut om partsgemensamma ståndpunkter i EU-frågor som har bäring på den svenska avtalsmodellen.

PTKs kansli sitter i Stockholm och är en expertorganisation med 15 medarbetare inom tjänstepension, försäkringsfrågor, omställning, arbetsmiljö och bolagsstyrelseutbildningar. Kansliet har en nära samverkan med medlemsförbunden och en del av det operativa arbetet utförs med hjälp av experter i de olika förbunden.