PTK står fast vid överenskommelsen

Publicerat 2020-10-20

Förhandlingarna om anställningsskydd, omställning och a-kassa mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO avslutades natten mellan den 15 och 16 oktober 2020. Förhandlingarna hade då pågått mellan LO och Svenskt Näringsliv sedan 2017 och mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv sedan 2019. Förhandlingarna bedrevs med stor intensitet mellan den 18 augusti och 30 september 2020 samt den 15 oktober 2020.

Förhandlingsarbetet var omfattande, intensivt och gediget. Det involverade ett stort antal personer inom Svenskt Näringsliv, PTK och LO och dess förbund. Från den 18 augusti 2020 och fram till dess att förhandlingarna avslutades följde PTK:s, LO:s och Svenskt Näringslivs delegationer förhandlingarna på plats. Den slutliga överenskommelsen växte succesivt fram och förankrades löpande hos respektive part. Förhandlingarna avslutades strax efter midnatt natten mellan den 15 och 16 oktober 2020 i och med att den sista skrivningen i överenskommelsen föll på plats.

Efter att förhandlingarna avslutades tog Svenskt Näringsliv, PTK respektive LO ställning till överenskommelsen i dess helhet. Den 16 oktober tackade LO nej till överenskommelsen, medan Svenskt Näringsliv och PTK tackade ja. Detta ställningstagande från Svenskt Näringsliv respektive PTK står fast. Allt sedan LO:s nej har två olika frågor cirkulerat i debatten:

Vad innehåller överenskommelsen?

I syfte att besvara denna fråga så publicerar vi överenskommelsen i dess helhet.

Vad gäller nu?

LO har genom sitt nej skapat en ny situation. Förhandlingarna syftade till att nå en överenskommelse som omfattade hela den privata arbetsmarknaden. Så kan nu inte ske. Samtidigt har Svenskt Näringsliv och PTK tackat ja till överenskommelsen.

PTK har bedömt att överenskommelsen är rimlig. Det finns behov av att skapa bättre förutsättningar för omställning och att stärka tryggheten på arbetsmarknaden samtidigt som partsmodellen och det fackliga inflytandet värnas. Genom överenskommelsen kan det behovet tillgodoses.

Det faktum att en part efter ett och ett halvt år av gemensamt förhandlande förkastat den framförhandlade överenskommelsen kräver noga analys av oss och Svenskt Näringsliv var och en för sig och gemensamt. Någon närmare precisering av vilken tid detta kommer ta i anspråk kan inte ges.

Vi behöver också få en klar bild över hur Riksdagens partier ställer sig till överenskommelsen. Detta arbete är påbörjat och ska ske skyndsamt. Svenskt Näringsliv och PTK är genom överenskommelsen eniga om att parternas förslag ska läggas till grund för lagstiftning och först om regering och riksdag anser att så inte kan ske kan det bli aktuellt med lagstiftningsåtgärder utifrån andra utredningsförslag.