PTK uppmanar Magdalena Andersson att ändra skattelagstiftningen

Publicerat 2021-06-17

I ett gemensamt brev uppmanar PTK, LO, Fremia, Forena och Handelsanställdas Förbund finansminister Magdalena Andersson att skyndsamt förändra skattelagstiftningen. Detta för att undvika den nya lagen om tjänstepensionsföretag ska innebära försämrade pensioner.

För att få bli tjänstepensionsföretag enligt den nya lagen för denna typ av företag behöver vissa försäkringsbolag renodla sin tjänstepensionsverksamhet. Detta kan dock innebära problem för ömsesidiga försäkringsbolag och föreningar, med blandad verksamhet. I denna typ av bolag finns inga andra ägare än kunderna. Det innebär att eventuella skatteeffekter får bäras av arbetstagare och arbetsgivare. Detta riskerar att leda till försämrade pensioner och höjda kostnader. Parterna uppmanar finansministern att innan nästa år ändra skattelagstiftningen.

Läs brevet här