PTK välkomnar nya förbund

Publicerat 2023-01-24

Från årsskiftet är Vision är ny medlem i PTK. Samtidigt välkomnar vi Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare som bildats av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund. Det innebär att PTK fortsätter att bestå av 25 medlemsförbund.

Fackförbundet Vision är ny medlem i PTK. Vision har drygt 17 000 medlemmar inom privata verksamheter, som är offentligt finansierade. Det gör Vision till det sjätte största förbundet inom PTK. Visions totalt 200 000 medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan.

Sveriges Lärare blir det femte största förbundet inom PTK med över 30 000 medlemmar inom privat sektor. Förbundet är bildat av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Med totalt drygt 300 000 medlemmar är Sveriges Lärare landets tredje största fackförbund och det största akademikerförbundet.

Den 1 januari 2023 bildades även det nya förbundet Sveriges Skolledare. De skolledare som tidigare har organiserats i Lärarförbundet Skolledare och i Sveriges Skolledarförbund samlas därmed i ett förbund med totalt cirka 17 000 skolledare, varav de allra flesta inom offentlig sektor.

– Det är roligt att komma in som ny kanslichef i det här skedet i PTK:s 50-åriga historia. Att organisationen växer är ett tydligt resultat av det stora ansvar PTK tagit som facklig arbetsmarknadspart under de senaste åren, säger Linda Grape, ny kanslichef på PTK från januari 2023.