Rapport från parternas arbetsgrupper inför förhandlingarna om anställningstrygghet

Publicerat 2020-06-12

PTK presenterar nu, tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv, en rapport som utgör underlag till parternas fortsatta förhandlingar om anställningstrygghet.

Parterna enades i december om att göra uppehåll i förhandlingarna och genom en avsiktsförklaring tillsattes tre arbetsgrupper. Dessa grupper har självständigt arbetat sedan dess, och i den rapport som nu presenteras den rapport som nu presenteras innehåller deras slutrapporter.

PTK:s mål i förhandlingarna är att stärka anställningstryggheten för förbundens medlemmar. Anställningstrygghet, omställning och kompetensutveckling är viktigt för tjänstemännen i privat sektor. Parterna har antagit ett brett perspektiv på frågan om anställningstrygghet, en fråga som innehåller betydligt mer än bara lagen om anställningsskydd.

Rapporten behandlar:

  • Anställningsskyddsregler (Erland Olausons arbetsgrupp)
  • Ett förstärkt system för omställning (Cecilia Fahlbergs arbetsgrupp)
  • Kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring (Anders Ferbes arbetsgrupp)

I och med avsiktsförklaringen och den här rapporten har parterna kommit längre och djupare in i frågorna än tidigare. Tidplanen har hållits, trots den pågående krisen.

– När vi utvecklar anställningstryggheten är det viktigt att de förändringar som görs blir hållbara över lång tid framåt. Med den här rapporten kommer vi att komma väl förberedda till förhandlingsbordet, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Arbetsgrupperna har presenterat sina underlag för alla tre parter och rapporten görs nu tillgänglig för fortsatt förankring i respektive organisation.

PTK:s utgångspunkt är att arbetsmarknadens parter ska komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden, då det skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara överenskommelser som gynnar företag, anställda och samhället.

– Det är avgörande för den svenska modellens framtid att politikerna håller sitt löfte och att parterna tar sitt ansvar att utveckla arbetsmarknaden genom att fortsätta att förhandla. Att fack och arbetsgivare skapar gemensamma lösningar har gett oss en av världens bäst fungerande arbetsmarknader, säger Martin Wästfelt.

Förhandlingarna återupptas i augusti och ska vara klara i slutet av september.