Rekommendationer för tester gällande covid-19

Publicerat 2020-07-07

PTK:s arbetsmiljögrupp har tagit fram ett stöd för fackligt förtroendevalda, skyddsombud och arbetsgivare som kan användas när medicinska tester övervägs med anledning av covid-19. Rekommendationerna omfattar tester för antikroppar.

PTK:s arbetsmiljögrupp har tagit fram rekommendationer kring tester på arbetsplatser. I och med att resultaten utifrån det aktuella kunskapsläget ska tolkas med försiktighet ändras inte arbetsgivarens skyldigheter att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete om en person har ett positivt testresultat.

Rekommendationerna innehåller bland annat vad som är viktigt ur ett arbetstagarperspektiv inför att beslut om att införa tester fattas, att tester bör genom företagshälsovården, vilka som bör erbjudas tester och hur resultaten bör hanteras.

Läs PTK:s rekommendationer här.