Riksdagsbeslut om historisk reform

Publicerat 2022-06-08

Den 8 juni beslutade riksdagen om de lagändringar som krävs för att parternas Trygghetsöverenskommelse ska bli verklighet. Nästa steg är att parterna ska teckna nya huvudavtal. De nya reglerna ska börja tillämpas den 1 oktober.

– Det är glädjande att riksdagen nu beslutat om den här historiska reformen för trygghet, omställning och anställningsskydd. Det kommer att stärka tjänstemännens anställningstrygghet och förbättra svensk konkurrenskraft, säger PTK:s ordförande Martin Linder.

Riksdagsbeslutet och besluten om förordningar som väntas komma de närmaste dagarna innebär att parterna nu kan gå vidare och teckna huvudavtal. Slutliga utkast till huvudavtal är framtagna och ska signeras av Svenskt Näringsliv, PTK och LO den 22 juni i Saltsjöbaden. Den 27 juni kommer PTK även att signera nya huvudavtal med Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst.

Förberedelserna inför den 1 oktober när lagändringarna och de nya huvudavtalen ska träda i kraft är i full gång. Omställningsorganisationerna TRR och TRS förbereder sig för att kunna erbjuda mer omfattande omställnings- och kompetensstöd till fast anställda, visstidsanställda och personer i omställning. Information till individer om hur de kan dra nytta av kompetens- och omställningsstöden kommer att finnas hos TRR och TRS, hos Avtalat och hos PTK:s medlemsförbund.

PTK har redan börjat utbilda ombudsmän och förtroendevalda vid medlemsförbunden i vad som kommer att gälla vid uppsägningar vid arbetsbrist, där samverkan mellan tjänstemannafacken i PTK-L kommer att få en ny, central roll.

– Trygghetsöverenskommelsen innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet för anställda oavsett anställningsform och för personer som är mellan jobb. Inom PTK förbereder vi oss nu för att ta vara på alla möjligheterna som reformen och de nya reglerna ger, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.