Riv hindren för arbete under pensionering

Publicerat 2022-11-16

Allt fler äldre har både möjligheten och viljan att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen. Men många seniorer som kombinerar jobb och pension riskerar en rejäl skattesmocka som tack från staten. Nu behöver riksdagen ta ställning till det färdiga lagförslag som kan förändra saken redan i morgon.

Idag känner sig många pensionärer varken gamla eller förbrukade. Tvärtom besitter många seniorer mycket omfattande och viktig kompetens efter ett långt arbetsliv. Det gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Idag kombinerar cirka 350 000 seniorer pension med jobb, enligt beräkningar från tjänstepensionsföretaget Alecta. Pensionärer som återgår till arbete efter pensioneringen kan idag pausa den allmänna pensionen från staten. Däremot är det inte möjligt att pausa den kollektivavtalade tjänstepensionen som betalats in av arbetsgivaren. Det leder till att många pensionärer som återgår till arbete helt ovetandes riskerar att åka på en rejäl skattesmocka när det är dags att deklarera.

Arbetsgivare, fackförbund, Pensionsgruppen, pensionsbranschen, Pensionsmyndigheten, Riksrevisionen och de politiska partierna är alla överens om att människor ska kunna pausa sin tjänstepension. En färsk undersökning från Sifo visar också att det finns ett brett folkligt stöd; två av tre svenskar, 67 procent, tycker att det är ett bra förslag att kunna pausa tjänstepensionen. Vi som representerar arbetsmarknadens parter har flera gånger lyft behovet av ett mer modernt och flexibelt regelverk. Det finns en bred samsyn och dessutom ett färdigt lagförslag som kan klubbas redan i morgon. Men trots det har våra beslutsfattare inte genomfört den lagändring som krävs. Vi vill därför uppmana socialförsäkringsminister Anna Tenje att prioritera frågan, så att tjänstepensionen, likt den allmänna pensionen, kan pausas. Människor som arbetat ett helt liv och vill återgå till arbete ska inte tvingas skatta bort stora delar av sin tjänstepension på grund av en omodern lagstiftning. Vi hoppas nu att fler riksdagsledamöter ser vinsterna med en lagändring och vill driva frågan för att få till stånd en
förändring. Det ligger i allas intresse att de pensionärer som tillfälligt vill gå tillbaka till arbete ska kunna göra det utan att åka på en skattesmocka.

Frågan om att pausa tjänstepensionen är en lågt hängande frukt, det finns nämligen redan ett färdigt lagförslag som kan klubbas imorgon. Det finns ett konkret förslag på en omformulering av lagtexten, helt i enlighet
med Tjänstepensionsbeskattningsutredningens slutbetänkande SOU 2015:68. Vi som representerar anställda och arbetsgivare är stolta över den välfungerande svenska modellen och att tjänstepensionen ITP bidrar till välfärden. Det är viktigt att riksdag och regering känner till hur arbetsmarknadens parter arbetar för att fortsätta utveckla en tjänstepension i toppklass, väl rustad för att klara samhällsförändringar både nu och i framtiden. För de allra flesta tjänstemän är tjänstepensionen helt avgörande för att få en bra total pension. Tjänstepensionen ITP omfattar i dag 2,6 miljoner privatanställda tjänstemän på 37 000 företag som har kollektivavtal. Under 2021 betalade arbetsgivarna in 60 miljarder kronor – eller 164 miljoner kronor om dagen – till tjänstepensionen ITP. Nu har en ny riksdag och regering chansen att genom en enkel lagändring få fler pensionärer att vilja återgå i arbete. Ta den chansen!

 

Läs hela rapporten här.