Så axlar du rollen som styrelseledamot när det blir skarpt läge

Publicerat 2021-04-12

Var beredd, våga sitta still i båten och odla en god kontakt med revisorn. Det var några av lärdomarna från webbinariet för PTK:s bolagsstyrelseledamöter.

– När det oväntade händer – fly inte undan! Kliv fram och ta tag i situationen. Fatta de tuffa besluten, kommunicera internt och externt och fullfölj din uppgift som styrelseledamot.

Det var huvudbudskapet från bolagsstyrningsexperten Dan Brännström under ett webbinarium i mars, då deltagarna fick råd om hur man bäst hanterar sitt uppdrag när det blir på allvar. Dan delade också med sig av sina bäst tips för ett givande samspel mellan styrelse och revisor.

Dan Brännström var under många år auktoriserad revisor på EY Sverige.  Han har också varit chef för FAR, branschorganisationen för bland annat revisorer. Sedan 2018 erbjuder han sina tjänster som rådgivare och föreläsare i egen regi.

– Eftersom jag brinner för frågor kring bolagsstyrning är det alltid härligt att möta personer som är genuint intresserade, så som arbetstagarledamöter är, säger Dan.

Var beredd när det oförutsedda händer

Alla företag och verksamheter drabbas någon gång av något oväntat. En ekonomisk kris, en ledarkris eller ekobrott när man minst anar det. När allt ställs på sin spets måste styrelsen ta ansvar och inte backa undan.

Dan lyfter beredskap som A och O, och brukar särskilja vad det innebär att vara beredd och att vara förberedd:

– Att vara förberedd handlar om konkreta åtgärder, att se till att det finns en krisorganisation på plats. Att vara beredd är mer en mental inställning, men minst lika viktig. Du ska känna att du kan sitta lugnt i båten och ta ansvar när det oförutsedda händer.

Odla kontakten med revisorn

Dan lyfter även vikten av att odla en personlig kontakt med revisorn innan krisen uppkommer. Revisorn har särskilda kompetenser som styrelsen kan dra nytta av. Styrelse och revisor bör agera i takt och kan tillsammans hitta konstruktiva lösningar.

”Träffa revisorn minst två gånger per år och se till att veta vad hen är särskilt duktig på. Om det inte ser ut så i dagsläget är detta ett bra tillfälle för dig som ledamot att ta det initiativet.”

Dan Brännström

Expert på bolagsstyrningsfrågor

Tre viktiga frågor att ställa till revisorn

  • Hur bedömer revisorn risken för ekobrott hos oss?
  • Tycker revisorn att styrelsen ägnar sig åt rätt saker och har rätt fokus med tanke på verksamhetens utveckling?
  • Var finns den största osäkerheten i bokslutet? Är tillgångar för högt värderade och finns det risker vi inte kunnat kvantifiera och bokföra?