Så förbereder sig TRR

Publicerat 2022-03-25

Den 1 oktober 2022 får TRR ett utökat uppdrag. TRR ska precis som tidigare stötta tjänstemän i omställning med rådgivning, vägledning och stöd till utbildning. Nu får de även möjlighet att stötta tjänstemän i anställning och visstidsanställda.

Det nya kompetens- och omställningsstödet utgår från individens behov. Det skapar helt nya möjligheter för den som vill utvecklas för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. I det här webbinariet presenterar TRR:s tf vd Johan Lagerhäll vad som kommer att ingå i det utökade uppdraget och hur de förbereder sig.

TRR jobbar sedan 1974 med tjänstemän och företag i omställning. Mycket av det som ingår i parternas förväntningar har TRR alltså erfarenhet av sedan tidigare. Idag erbjuder TRR vägledning, rådgivning och förstärkt stöd i vissa fall. TRR gör även bedömningar av köpt utbildning och har erfarenhet av studieersättning. Det nya kompetens- och omställningsstödet kommer också att gälla visstidsanställda och TRR kommer också att ha möjlighet att jobba direkt med tjänstemän som är i anställning.

– Det nya kompetens- och omställningsstudiestödet gör det möjligt att plugga i mogen ålder på ett sätt som inte funnits tidigare. För individen är mervärdet att befinna sig i den kollektivavtalade världen stort. Vi kommer att ha möjlighet att erbjuda ett kompletterande studiestöd som väsentligt överstiger det grundläggande offentliga stödet, säger Johan Lagerhäll.

– Vi kommer klara av att etablera de rejäla förändringar som vi behöver göra. Mycket av det som ingår i det utökade uppdraget ställer helt andra krav på oss, och det ska inte stickas under stol med att tidsramen fram till den 1 oktober är tajt. Men vi har väl fungerande processer kopplade till det vi är vana att göra, och jag känner mig trygg även i dialogen med CSN och Kammarkollegiet. Tillsammans kommer vi att se till att den som möter systemet ska uppleva att det fungerar på ett bra sätt. Vi ska stå startklara den 1 oktober, så är det bara, säger Johan Lagerhäll.