Så funkar omställningsstudiestödet

Publicerat 2023-01-25

Med omställningsstudiestöd kan den som är etablerad på arbetsmarknaden studera med upp till 80 procent av lönen. Stödet är till för att yrkesverksamma ska kunna bredda eller fördjupa sin kompetens och på så sätt stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Den sökande bör förbereda sig i god tid inför ansökningsperioderna som öppnar den 1 april respektive 1 oktober.

Ett resultat av LO, PTK och Svenskt Näringslivs förhandlingar om nytt huvudavtal var det helt nya, generösa omställningsstudiestödet som den som är mitt i yrkeslivet kan ansöka om hos CSN. Stödet innebär att den som har jobbat i minst åtta år och som dessutom har en aktuell anknytning till arbetsmarknaden kan få upp till 80 procent av lönen för att studera, om studierna bedöms stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden.

Individens behov styr

Stödet är till för att öka kompetensen och rörligheten på arbetsmarknaden. Det är alltid individen som ska vara initiativtagare och det är också utifrån individens önskemål som ansökan ska ske. Studier med omställningsstudiestöd ska inte ersätta arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling, utan sådan kompetensutveckling som krävs för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete hos en specifik arbetsgivare är fortfarande arbetsgivarens ansvar.

Vidareutbildning eller karriärväxling

Det är möjligt att få omställningsstudiestöd både för utbildningar inom det område den som söker stödet är verksam i idag, och till utbildningar som kan leda till en karriärväxling. Om det handlar om en karriärväxling beviljas dock normalt inte stöd om utbildningen syftar till ett framtida arbete inom ett område där det för närvarande råder överetablering. Det är inte heller möjligt att få omställningsstudiestöd för studier som är avsedda för självförverkligande eller av hobbykaraktär.

Kontakta omställningsorganisationen först

Det är CSN som avgör om en utbildning anses stärka den framtida ställningen på arbetsmarknaden eller inte, men CSN ska i sitt beslut lägga stor vikt vid vad den sökandes omställningsorganisation har skrivit i sitt yttrande. Därför är det viktigt att den som vill ansöka om stödet först vänder sig till sin omställningsorganisation för att få vägledning och ett yttrande. Detta bör göras i god tid innan ansökningsperioderna hos CSN öppnar, den 1 april och 1 oktober varje år.

Att först ha fått vägledning, i stället för att på egen hand välja en utbildning och skicka in en ansökan, stärker också chanserna att få stödet beviljat. Om man inte har ett yttrande från omställningsorganisationen när man gör sin ansökan till CSN tar det dessutom betydligt längre tid innan ett besked kan lämnas.

Kompletterande studiestöd

De som omfattas av PTK:s huvudavtal är anslutna till någon av de tre omställningsorganisationerna TRR (Svenskt Näringsliv), TRS (Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst) eller Omstella (Fremia). För den som är osäker på vilken omställningsorganisation som är relevant finns sökfunktioner hos TRR och TRS. Omstella hanterar anställda vars arbetsgivare är medlemmar i Fremia. Genom dessa organisationer kan den som uppfyller kvalifikationskraven även få ett kompletterande studiestöd som innebär att fler kan studera med upp till 80 procent av lönen.

Krav för att få stöd

Man kan för närvarande få omställningsstudiestödet för 44 veckor på heltid, men i huvudavtalet finns skrivningar om att man ska kunna återkvalificera sig för ytterligare en 22 veckor, femton år efter det att man förbrukat de första 22 veckorna – alltså sammanlagt 66 veckor under ett yrkesliv. Studierna kan vara på hel- eller deltid.

För att kunna få omställningsstudiestödet via CSN krävs att den sökande har arbetat minst 16 timmar i veckan i minst åtta år under de senaste 14 åren, samt att den har arbetat minst 16 timmar i veckan i tolv av de senaste 24 månaderna. Man kan som tidigast få stödet från det år man fyller 27 och övre åldersgräns för omställningsstudiestöd är 62 år.

För att kunna beviljas omställningsstudiestöd för utbildningar som är över 80 veckor krävs att den sökande har fyllt 40 år.

I tabellen nedan finns exempel på hur mycket man kan få utifrån olika lönenivåer.

Månads-inkomst Offentligt omställnings-studiestöd / månadKollektivavtalat kompletterande studiestödTotalt omställnings-studiestöd (offentligt och kollektivavtalat) /månad
20 00016 000016 000
25 000
20 000
020 000
30 00022 2901 71024 000
35 000
22 290
4 953
27 243
40 000
22 290
4 953
27 243
45 000
22 290
6 960
29 250
50 00022 290
10 21032 500
55 00022 290
13 46035 750
60 000
22 290
16 710
39 000
65 00022 290
19 960
42 250
70 00022 290
23 210
45 500
75 000
22 290
26 005
48 295