Så jobbar omställningsorganisationerna

Publicerat 2023-03-16

Vad gör omställningsorganisationerna? Svaret på den frågan fick förbundsanställda vid ett PTK-seminarium den 6 mars då Ulrika Wiklund från TRR, Annika Hamrin från TRS och Bengt-Åke Olovsson från Omstella.

TRR och TRS har 50 års erfarenhet av att stötta tjänstemän. Omstella är helt nya som organisation, men med lång erfarenhet bland sina rådgivare. Uppgiften för alla tre är densamma: att stötta anställda att hitta ett nytt jobb och stärka sin framtida kompetens. Från början har stödet bara kunnat ges vid arbetsbrist för tillsvidareanställda. Avtalen har dock utvecklats under tid, nu senast med de helt nya omställnings- och kompetensstöden som ingår i de nya huvudavtalen i Trygghetsöverenskommelsen.

Med huvudavtalen på plats är det PTK:s roll att tillsammans med motparter och omställningsorganisationerna tolka, tyda och komma fram till praxis kring de nya stödformerna. Det är också viktigt att regeringen ser över resurstilldelningen till universitet och högskolor, så att det finns ett utbildningsutbud som passar yrkesverksamma.

Omställningsorganisationernas verksamhet

Grunden för TRR:s arbete är det nya huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Med 35 000 anslutna företag där drygt 1,1 miljoner tjänstemän arbetar är TRR den största omställningsorganisationen i Sverige. Uppgiften är främst att ge

 • stöd till tillsvidare- och visstidsanställda som sagts upp eller vars anställning löpt ut
 • kompetensstöd till tillsvidare- och visstidsanställda
 • stöd till chefer, förtroendevalda, ledningsgrupper och HR – före, under och efter omställning eller arbetsbrist.

TRS är det äldsta trygghetsrådet. De bildades redan 1972 och de var tidigt ute med att arbeta förebyggande. 5 000 arbetsgivare med 65 000 anställda är anslutna till TRS. Verksamheten utgår från omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst.

TRS har sett ett stort intresse för omställningsstudier och anställda som vill karriärväxla. Precis som TRR ger de vägledning och rådgivning som

 • validering och betalda kurser
 • kortvarigt studiestöd
 • yttrande till CSN
 • kollektivavtalat kompletterande studiestöd.

Intresset för de nya omställnings- och kompetensstöden är stort. Det är omställningsorganisationerna tjänstemännen ska vända sig till för att få rådgivning och ett yttrande till CSN. Den som får omställningsstudiestöd kan också få det kompletterande kollektivavtalade stödet direkt från sin omställningsorganisation. Dessutom finns möjlighet att genom omställningsorganisationerna få stöd för kortare utbildningar under hela året, även för den som är i anställning. Ett gemensamt arbete pågår med flera omställningsorganisationer att kvalificera och kvalitetssäkra utbildningsleverantörer och skapa en utbildningskatalog.

Omställningsorganisationernas första prioritet att stötta tjänstemän som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Något som den nya omställningsorganisationen, Omstella, direkt fått ta tag i. Sedan starten vid årsskiftet stöttar de 200 personer i omställning. Grunden till verksamheten i Omstella är det nya huvudavtalet mellan PTK och Fremia. Omstella har i dag 2 700 medlemsföretag och organisationer anslutna med 40 000 medarbetare.

Tips för att öka kunskapen

Omställningsorganisationerna har tidigare kommit in främst vid situationer då företag och anställda behövt stöd i omställning, men i och med det nya huvudavtalet har alla anställda möjlighet att få stöd även under anställning. Det finns ingen anledning att vänta tills man själv bestämt sig för vad man vill göra för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden – här finns möjlighet att bolla och få vägledning i god tid från kunniga rådgivare – helt gratis. Ulrika Wiklund, Annika Hamrin och Bengt-Åke Olovsson tipsar förbunden om att:

 • berätta för medlemmarna att omställningsorganisationerna finns och hur de arbetar
 • berätta om omställnings- och kompetensstöden
 • berätta för förtroendevalda att omställningsorganisationerna kan komma med sitt stöd tidigt, både under anställning och när det finns risk för uppsägning
 • hjälpa medlemmarna till rätt omställningsorganisation.

Vill du veta mer?

PTK har tagit fram en digital handbok om hela Trygghetsöverenskommelsen, med bland annat skrifter som förklarar avtalen som styr TRR och Omstella  respektive TRS, frågor och svar om omställning och kompetens, ordförklaringar för att underlätta kommunikation och en presentation om de olika kompetens och omställningsstöden. Den som få en helhetsbild av hur den nya lagstiftningen och huvudavtalet hänger ihop kan gå PTK:s digitala kurs, där ett avsnitt handlar specifik om omställning och kompetens.